Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.

Α.Σολοµανίδου, Ι.Σακλά, Κ.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, A.I.Μαρούλης

Read more

Πολύτιµα εθνικά προϊόντα: Η Μαστίχα της Χίου. Ένα κατεξοχήν πράσινο προϊόν.

Χαριτίδου Ειρήνη, Μαρούλης Απόστολος, Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνα

Read more

Η Πράσινη Χηµεία στην Τέχνη της Ζωγραφικής.

Μαρούλης Απόστολος, Νικολαΐδου Αθηνά, Περικλή Μαρία Βαΐα, Χατζηαντωνίου – Μαρούλη Κωνσταντίνα

Read more

Το νερό: ένα υπερπολύτιµο αγαθό που κινδυνεύει. Η Πράσινη Χηµεία στην προστασία του νερού.

Λάγουρη Μαρίνα, Χατζάτογλου Αµαλία, Μαρούλης Απόστολος, Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνα

Read more

Τα Οικιακά Χηµικά της Κουζίνας

Αναστάσιος Π. Βαφειάδης, Αλεξάνδρα Λιθοξοΐδου, Απόστολος Ι. Μαρούλης και Κωνσταντίνα Χατζηαντωνίου

Read more

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Παρασκευή ∆ιοξειδίου του Άνθρακα.

Χατζηαντωνίου – Μαρούλη Κ., Μαρούλης Α., Κορδονίδου Ε., Γκανάς Α.

Read more

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ
Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Λ. Κεφαλά, Μ. Μπαγανά

Read more

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

Απόστολος Ι. Μαρούλης, Κωνσταντίνα Π. Χατζηαντωνίου, Λεμονιά ∆. Αντώνογλου και Αναστασία Π. Ζαρκάδα

Read more
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry