Ανάκτηση αργύρου από ακτινογραφικό φιλμ.

ΑΦΙΣΑ
Θ. Σφέτσας, Δ. Τσόνης, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Τα Πράσινα Σχολεία.

ΑΦΙΣΑ
Η.Καλαμπόκης, Α.Ι.Μαρούλης, Κ.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Σύνθεση και Εφαρμογές του Θερμικού Πολυασπαρτικού Ιόντος.

ΑΦΙΣΑ
Τσιομλεκτσής Αλέξανδρος, Χρηστίδης Σταύρος

Read more

Εκτίμηση Κύκλου Ζωής (LCA).

Μάντζου Γ., Μπενέτου Π., Χαρίτου A.H., Χατζηαντωνίου Κ., Μαρούλης A.

Read more

Αγροχημικά. Η Πράσινη Προσέγγιση.

ΑΦΙΣΑ
Λ. Αντώνογλου, Α. Ζαρκάδα, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου

Read more

Τρόφιμα και Ποτά – Η Πράσινη Προσέγγιση.

Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Α. Βαλαβάνη, Μ. Φλώρου, Μ. Χατζημιχαηλίδου

Read more

Πολυμερή.

Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Α. Βαλαχής, Κ. Μπεζεργιαννίδου

Read more
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry