22 Ιαν 2012

Το νερό: ένα υπερπολύτιµο αγαθό που κινδυνεύει. Η Πράσινη Χηµεία στην προστασία του νερού.

21o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Λάγουρη Μαρίνα, Χατζάτογλου Αµαλία, Μαρούλης Απόστολος, Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουµε το νερό σφαιρικά κάνοντας αναφορά στην ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία που έχει από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα στη ζωή των ανθρώπων, στο φαινόµενο της ρύπανσης και µόλυνσης των υδάτων, καθώς και τους παράγοντες και τις επιπτώσεις της ρύπανσης στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της πράσινης χηµείας στην πρόληψη της ρύπανσης, στην εξοικονόµηση νερού και στην επεξεργασία του.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.


Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry