Ανάκτηση αργύρου από ακτινογραφικό φιλμ.

ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Θ. Σφέτσας, Δ. Τσόνης, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Η διττή Φύση του Τροποσφαιρικού Όζοντας.

ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Πουλιόπουλος Πούλιος, Χατζημπαλάση Θεοδώρα

Read more

Το Όζον ως Ρύπος και ως Αντιρρυπαντικός Παράγοντας.

ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Πουλιόπουλος Πούλιος, Χατζημπαλάση Θεοδώρα

Read more

Σύνθεση της βιοαποικοδομήσιμης Πολυκαπρολακτόνης (PCL) με μικροκύματα.

ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Α. Μαρούλης, Κ. Χαντζηαντωνίου, Λ. Αντώνογλου, Α. Ζαρκάδα

Read more

Οξείδωση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα διασποράς…

ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Σ. Παταρούδη, Μαρία Μπατσίλα, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου

Read more

Αποχρωματισμός του Κυανού του Μεθυλενίου.

ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Λιάκου Ασπασία, Λασκαρίδου Παρασκευή, Παπαγεωργίου Μαρίνα

Read more

Παρασκευή Βιοντίζελ από Ηλιέλαιο.

ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Επταμηνιτάκης Θεόδωρος, Θεοδώρου Δήμητρα, Ντρέλιας Παναγιώτης

Read more
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry