Ελαιόλαδο και Πράσινη Xημεία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ (PowerPoint).
N. Γιωργάς, A. Μαρούλης, K. Πρας, K. Χατζηαντωνίου

Read more

Κρόκος-Κοζάνης, Ιπποφαές, Αλάδανο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ (PowerPoint).
Τσιώγκα Αικατερίνη
Επιβλ. Καθ.: K. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Βιοκαύσιμα. Βιοαιθανόλη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ (PowerPoint)
Β. Δαβόρας, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Μικροκυματική Χημεία. Πόσο Πράσινη Είναι;

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ (PowerPoint)
Δ. Χατζιμιμίκου, Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Σχεδιασμός χημικών ενώσεων με λιγότερη τοξικότητα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ (PowerPoint)
B. Κυνηγοπούλου, Δ. Τσιλογιάννης, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Υποστηριζόμενα Αντιδραστήρια και Πράσινη Χημεία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ (PowerPoint)
Α. Ι. Μαρούλης , Κ. Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη , Σ. Λ. Κουρτίδου, Χ. Ε. Σαπουνά

Read more

Ανάκτηση αργύρου από ακτινογραφικό φιλμ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ (PowerPoint)
Θ. Σφέτσας, Δ. Τσόνης, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Τα Πράσινα Επαγγέλματα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PowerPoint
Η. Καλαμπόκης, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Σύνθεση και Εφαρμογές του Θερμικού Πολυασπαρτικού Ιόντος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ (PowerPoint)
Τσιομλεκτσής Αλέξανδρος, Χρηστίδης Σταύρος

Read more
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry