Χρήσιμες διασυνδέσεις (links)

Μερικά χρήσιμα links Πράσινης Χημείας …και όχι μόνο…

Green Chemistry Network (Royal Society of Chemistry)

http://www.chemsoc.org/networks/gcn

 

ACS Green Chemistry Institute® (ACS GCI)

http://portal.acs.org/portal/acs/corg/……

 

U.S Enviromental Protection Agency

http://www.epa.gov/greenchemistry/index.html


Ένωση Ελλήνων Χημικών

www.eex.gr

 

MKO ecocity

www.ecocity.gr

 

ecomobility Εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μαθητών

http://www.ecomobility.gr

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 Πράσινη Χημεία - Green Chemistry