17 Ιαν 2012

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

ΚΑΙ Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΘΥΛΕΝΟΧΛΩΡΙ∆ΙΟ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΥΣ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ.

Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Λ. Κεφαλά, Μ. Μπαγανά

Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124, emaiI: apm@auth.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το όζον είναι ένα φυσικό συστατικό της ατμόσφαιρας, που παράγεται στα ψηλότερα στρώματά της, δηλαδή στη στρατόσφαιρα, με την επίδραση του υπεριώδους τμήματος της ηλιακής ακτινοβολίας σε μόρια οξυγόνου. Η στιβάδα (ή στρώμα) του όζοντος της ανώτερης ατμόσφαιρας προστατεύει τη γήινη ζωή από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους οργανισμούς .

Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές / φοιτητές τη σημασία της στοιβάδας του όζοντος και τα καταστροφικά αποτελέσματα που έχουν σ’ αυτήν τα πτητικά αλογονοπαράγωγα των υδρογονανθράκων. Επιπρόσθετα, στοχεύει να τους εξοικειώσει με ορισμένες αντιδράσεις που σχετίζονται με το όζον.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

pdf_icon

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry