22 Ιαν 2012

Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.

21o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Α.Σολοµανίδου, Ι.Σακλά, Κ.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, A.I.Μαρούλης

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία αποτελεί µέρος µιας οµαδικής εργασίας µε θέµα ¨Εισαγωγή της Πράσινης Χηµείας στην Εκπαίδευση ¨. Συγκεκριµένα διαπραγµατεύεται τους τρόπους που προτείνει η Πράσινη Χηµεία για την αντιµετώπιση της Χηµικής ρύπανσης του νερού, του εδάφους και του αέρα, όπως αυτή παρατίθεται στα βιβλία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η δοµή και το περιεχόµενο της σχεδιάστηκε ώστε να αποτελεί ένα πολύτιµο εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό, καθώς και ένα σπουδαίο βοήθηµα για τον µαθητή.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry