Ποιοι είμαστε.

 

Ασχολούμαστε με την Πράσινη Χημεία από το 1998 σε επίπεδο Διδασκαλίας και Έρευνας. Η εισαγωγή της Πράσινης Χημείας στο ΑΠΘ έγινε από εμάς:

  • στα εργαστήρια Οργανικής Χημείας των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημείας ήδη από το 1999
  • Στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Διδακτικής της Χημείας και των Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών  (ΔιΧηΝΕΤ) από το 2002
  • Στο τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ ως μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος της Φυσικής των Υλικών από το 2003
  • Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αναλυτικής Χημείας του ΑΠΘ με το μάθημα Η Πράσινη Χημεία στην Ανάλυση από το 2004

Έχουμε επίσης παρουσιάσει θέματα Πράσινης Χημείας σε κέντρα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε Workshops μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάτρας, σε Δήμους και Περιφέρειες, έχουμε δε συνδιοργανώσει τρία Πανελλήνια Συνέδρια Πράσινης Χημείας (Αθήνα 2004, Πάτρα 2006, Θεσσαλονίκη 2010).

Τα αποτελέσματα των παραπάνω δραστηριοτήτων μας, οδήγησαν στην παραγωγή ενός μεγάλου όγκου Μονογραφιών, Διπλωματικών Εργασιών, Πειραμάτων Πράσινης Χημείας, παρουσιάσεων Διαλέξεων Πράσινης Χημείας (PowerPoint), αφισών (poster) και άρθρων που έχουν παρουσιαστεί σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.


Κωνσταντίνα Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ στην Οργανική Χημεία με διετή μεταδιδακτορική υποτροφία στον Καναδά και με ερευνητικό γνωστικό αντικείμενο την Οργανική Φωτοχημεία. Μέχρι το 1995 ασχολήθηκε δημοσιεύοντας σε διεθνή περιοδικά, εργασίες στη σύνθεση και μελέτη ετεροαλλυλικών ενώσεων, ενώ από το 1995 μέχρι σήμερα ασχολείται επιπροσθέτως με την αδρανοποίηση Τοξικών Βιομηχανικών Αποβλήτων, την Υγιεινή και Ασφάλεια των Υλικών, την Χημική Εκπαίδευση και την Πράσινη Χημεία, όπου επίσης υπάρχει δημοσιευμένο πρωτότυπο και πλούσιο έργο. Για περισσότερα από 15 χρόνια υπήρξε συντονίστρια σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus-Socrates ανταλλαγής φοιτητών, συμμετείχε δε ενεργά ως διδάσκουσα σε πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (πρόγραμμα Erasmus ανταλλαγής καθηγητών). Τέλος, υπήρξε ενεργό μέλος της επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας.


Απόστολος Μαρούλης

Ο κ. Μαρούλης Απόστολος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ., γεννήθηκε στη Φλώρινα, περάτωσε δε τις προπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο London Ontario του Καναδά, απ” όπου έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο της Φωτοχημείας. Διορίστηκε ως επίκουρος καθηγητής του Α.Π.Θ. το 1980 και δραστηριοποιήθηκε ερευνητικά στην Συνθετική Οργανική Χημεία και στην Φωτοχημεία. Έχει διδάξει επί σειρά ετών Οργανική Χημεία και Φωτοχημεία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, Πράσινη Χημεία σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΑΠΘ, Αρχαιολογική Χημεία και συντήρηση φωτογραφίας σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι συνιδρυτής του Ελληνικού Μουσείου Φωτογραφίας, έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό άρθρων Φωτογραφίας και διατέλεσε αντιπρόεδρος του επί σειρά ετών. Είναι επίσης συγγραφέας μεγάλου αριθμού Ερευνητικών Εργασιών δημοσιευμένων σε έγκριτα Διεθνή Περιοδικά με κριτές. Έχει συμμετάσχει με ερευνητικές εργασίες σε περισσότερα από εικοσιπέντε ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια. Επίσης έχει συμμετάσχει με πληθώρα εργασιών Πράσινης Χημείας σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας.

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry