22 Ιαν 2012

Τα Οικιακά Χηµικά της Κουζίνας

21o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Αναστάσιος Π. Βαφειάδης, Αλεξάνδρα Λιθοξοΐδου, Απόστολος Ι. Μαρούλης και Κωνσταντίνα Χατζηαντωνίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας, 54124, Θεσσαλονίκη

alithoxo@gmail.com, conm@auth.gr

Εισαγωγή

Τα σπίτια που κατοικούµε κατακλύζονται από δεκάδες χηµικές ενώσεις. Σε κάθε δωµάτιο υπάρχει µια πληθώρα ουσιών, τις οποίες χρησιµοποιούµε ή ερχόµαστε σε επαφή µαζί τους συνειδητά ή ασυνείδητα.

Η παρούσα εργασία αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης, η οποία ονοµάζεται «Οικιακά Χηµικά» και στην οποία έγινε µια προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν τα χηµικά όχι µε βάση τη δοµή, τα στοιχεία, ή τη φυσική τους κατάσταση, αλλά µε βάση το δωµάτιο στο οποίο τις συναντάµε. Με αυτό το τρόπο κατατάξαµε τις χηµικές ουσίες µ’ έναν εναλλακτικό τρόπο, σε χηµικά της κουζίνας, του µπάνιου, του σαλονιού, του γραφείου, του υπνοδωµατίου και του µπαλκονιού.

Στην εν λόγω εργασία, καταγράφονται οι σηµαντικότερες και πιο συχνά απαντώµενες χηµικές ουσίες, που «κρύβονται» µέσα σε προϊόντα και αντικείµενα της κουζίνας. Επίσης, όπου αυτό είναι εφικτό, προτείνονται εναλλακτικές πράσινες λύσεις προς αντικατάστασή τους.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

pdf_icon

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry