Η Πράσινη Χημεία στη Βιομηχανία Καλλυντικών.

ΑΡΘΡΟ
Μ.Θ. Καλανδαρίδου, Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Α.Β. Θεοχάρης

Read more

Τρόποι προσέγγισης και εφαρμογής της Πράσινης Χημείας στη Φαρμακευτική Βιομηχανία.

ΑΡΘΡΟ
Α.Ι.Μαρούλης, Κ.Π.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Ε.Κοκκάλου, Α.Β.Θεοχάρης

Read more

Τα Πράσινα Σχολεία.

ΑΡΘΡΟ
Η. Καλαμπόκης, Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Τα Πράσινα Επαγγέλματα.

ΑΡΘΡΟ
Η. Καλαμπόκης, Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλης

Read more

Τα Χημικά Απόβλητα ως καθημερινή πραγματικότητα και ως αντικείμενο διδασκαλίας.

ΑΡΘΡΟ
Απ. Γκανάς, Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry