29 Φεβ 2012

Ανάκτηση αργύρου από ακτινογραφικό φιλμ.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ No Comments

Θ. Σφέτσας, Δ. Τσόνης, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

ΔΙΧΗΝΕΤ 2007

 

Εισαγωγή

Στα πλαίσια της πράσινης χημείας, του κλάδου της χημείας που μελετά τη δυνατότητα υλοποίησης της ιδανικής σύνθεσης μη τοξικών ενώσεων, η ανακύκλωση μπορεί να θεωρηθεί ένα λειτουργικό εργαλείο της. Μέσω της ανακύκλωσης εφαρμόζονται οι αρχές της πράσινης χημείας που αφορούν στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας και στην ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση κατά τη σύνθεση, χρήση και τελική διάθεση των προϊόντων.

Από όλες τις εφαρμογές που γνωρίσαμε και παρουσιάσαμε πέρυσι διακρίναμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην χημεία της ανακύκλωσης των μετάλλων για το λόγο ότι χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας. Οι ρύποι και τα απόβλητα δε που παράγονται κατά την επεξεργασία αυτών είναι τοξικοί, καθόλου ή ελάχιστα βιοδιασπώμενοι και γενικά μικρές ποσότητες τετοιων ενώσεων ρυπαίνουν μεγάλο όγκο καθαρών φυικών πηγών του περιβάλλοντος είτε αφορούν ύδατα είτε υπέδαφος.

Συγκεκριμένα μας κέντρισε το ενδιαφέρον η ανάκτηση λευκόχρυσου από καταλύτες αυτοκινήτων και η ανάκτηση αργύρου από ακτινογραφικό φιλμ.

Καταλήξαμε να μελετήσουμε σε περισσότερο βάθος την ανάκτηση αργύρου για δύο κυρίως λόγους :

1ον Είναι πρακτικά πιο εύκολη η πειραματική διαδικασία εφαρμογών ανακύκλωσης αργύρου στο εργαστήριο.

2ον Πρόσφατα έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη πιο «πράσινες» εφαρμογές στην ανάκτηση του αργύρου.

Σκοπός

Σκοπός της εργασίας είναι κατανόηση της αναγκαιότητας της επανάχρησης πριν φτάσουμε στην ανακύκλωση καθώς οι διαδικασίες της ανακύκλωσης είναι επιζήμιες για το περιβάλλον και με μεγάλο κόστος. Πιο ειδικά η κατανόηση της διαδικασίας και παραγωγής φωτογραφίας που βρίσκει σημαντική εφαρμογή ο Ag ως φωτοευαίσθητος και η εξάσκηση των φοιτητών σε ένα εύκολο πείραμα ανάκτησης αργύρου χωρίς επικίνδυνα αντιδραστήρια και με σχετικά απλή διαδικασία.

Στόχοι

  • Η κατανόηση των ιδιοτήτων του αργύρου και των αλάτων του.
  • Η κατανόηση των διεργασίων της εμφάνισης του Α/Μ φιλμ.
  • Η καλή εκτέλεση του πειράματος ανάκτησης αργύρου.

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

No Responses to “Ανάκτηση αργύρου από ακτινογραφικό φιλμ.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry