25 Δεκ 2011

Αποχρωματισμός του Κυανού του Μεθυλενίου.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ No Comments

 

Λιάκου Ασπασία, Λασκαρίδου Παρασκευή, Παπαγεωργίου Μαρίνα

ΔιΧηΝΕΤ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η χρήση των συνθετικών χρωστικών δεν είναι ακίνδυνη για το περιβάλλον. Η βιομηχανία επεξεργασίας υφασμάτων θεωρείται ως ο χειρότερος τομέας στη βιομηχανία, όσον αφορά στη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, κυρίως γιατί τα υγρά απόβλητα των εργοστασίων αυξάνουν το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD). Επίσης, πολλές από τις χρησιμοποιούμενες συνθετικές χρωστικές είναι τοξικές. Είναι αναγκαία λοιπόν η πράσινη προσέγγιση του θέματος. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα εργασία προτείνονται δύο πειράματα αποχρωματισμού της χρωστικής κυανού του μεθυλενίου, με διάσπασή του μέσω φωτοοξείδωσης και με προσρόφησή του σε βιομάζα.

Η οξείδωση της χρωστικής του κυανού του μεθυλενίου γίνεται με “οξυγόνο στην απλή”. Αρχικά ακτινοβολείται το διάλυμα με μια λάμπα υψηλής ισχύος με αποτέλεσμα να διεγερθεί η χρωστική σε μια κατάσταση υψηλότερης ενέργειας που ονομάζεται “κατάσταση στην απλή” (1ΜΒ), μια διεγερμένη μορφή του μοριακού οξυγόνου, ιδιαίτερα δραστική. Το οξειδωμένο κυανούν του μεθυλενίου στη συνέχεια διασπάται δίνοντας ανόργανα προϊόντα. Για τον αποχρωματισμό του κυανού του μεθυλενίου χρησιμοποιήθηκε η προσρόφηση σε βιομάζα, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν η κυτταρίνη (ξύλο). Η προσρόφηση οφείλεται στη δημιουργία δεσμών υδρογόνου.

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

No Responses to “Αποχρωματισμός του Κυανού του Μεθυλενίου.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry