27 Φεβ 2012

H Οξείδωση της Κινναμαλδεϋδης με καταλύτη Οξικό Χαλκό παρουσία Αμμωνίου.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ No Comments

 

Κοπτερίδου Θεοδώρα

ΔιΧηΝΕΤ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατηγορίες της κατάλυσης. Κατηγορίες που προκύπτουν τόσο από τη φύση των καταλυτών ως μόρια , όσο και από τον τρόπο με τον οποίο δρουν.

Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά σε βασικές έννοιες που βοηθούν στην κατανόηση του φαινόμενου της κατάλυσης, καθώς και κάποιες από τις σημαντικότερες θεωρίες της, όπως η θεωρία των ενδιαμέσων προϊόντων και η θεωρία της προσροφήσεως. Στη σύντομη αυτή αναφορά για ένα τόσο μεγάλο θέμα, παρατίθενται επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων ειδών της κατάλυσης, δηλαδή της ομογενούς, της ετερογενούς και της βιοκατάλυσης.

Στην εργασία μας παρουσιάζεται επίσης με ιδιαίτερη έμφαση ένα από τα πιο σημαντικά, αλλά και σχετικά καινούρια είδη κατάλυσης, η κατάλυση μεταφοράς φάσης (PCP).  Συγκεκριμένα, αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο δρουν οι ενώσεις αυτές καταλυτικά και τι είναι αυτό που τις κάνει να διαφέρουν τόσο από τους υπόλοιπους καταλύτες. Παρατίθενται, οι πιο γνωστές και συνηθισμένες ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως καταλύτες μεταφοράς φάσης, αλλά και ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση στη δράση των ενώσεων αυτών

Όλη αυτή η ενημέρωση στην κατάλυση αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο για το πειραματικό μέρος που ακολουθεί, όπου παρουσιάζεται ένα πείραμα κατάλυση μεταφοράς φάσης καθώς και ένα πρωτότυπο πείραμα πράσινης οξείδωσης, η καταλυτική οξείδωση της  κινναμαλδεΰδης με οξικό χαλκό παρουσία νιτρικού αμμωνίου.

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

No Responses to “H Οξείδωση της Κινναμαλδεϋδης με καταλύτη Οξικό Χαλκό παρουσία Αμμωνίου.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry