22 Φεβ 2012

Σύνθεση και Εφαρμογές του Θερμικού Πολυασπαρτικού Ιόντος.

ΑΦΙΣΣΕΣ (Poster) No Comments

Τσιομλεκτσής Αλέξανδρος, Χρηστίδης Σταύρος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από αρχαιοτάτων χρόνων, ήταν γνωστό ότι έντομα, μύκητες και μικροοργανισμοί απειλούσαν και κατέστρεφαν τις γεωργικές καλλιέργειες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας βοήθησε στην παρασκευή επιθυμητών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που στην πλειονότητα τους στόχευαν στην αύξηση και στην προστασία της αγροτικής παραγωγής. Η αλόγιστη όμως χρήση αυτών των προϊόντων, είχε ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Η Πράσινη Χημεία επιχειρεί τη μείωση  των επικίνδυνων χημικών ουσιών και την εξεύρεση  φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών.       Το θερμικό πολυασπαρτικό ιόν (TPA), είναι ένα υδατοδιαλυτό πολυπεπτίδιο το οποίο παράγεται κατά τον θερμικό πολυμερισμό του ασπαρτικού οξέος. Χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου ως αναστολέας της διάβρωσης, ως συστατικό πολλών προϊόντων περιποίησης του σώματος καθώς επίσης και σε διάφορες φαρμακευτικές εφαρμογές.

Στην γεωργία, χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες και δρα αυξάνοντας την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από τα φυτά. Συγκεκριμένα το TPA αναμιγνύεται με τα λιπάσματα και συμβάλλει στην αύξηση της ικανότητάς τους να δεσμεύουν θρεπτικά κατιόντα όπως είναι : K+, Ca2+ , NH4+ . Το TPA προστίθεται στις αγροτικές καλλιέργειες, ακριβώς διότι λειτουργεί παρεμποδιστικά στο σχηματισμό ενώσεων όπως είναι π.χ.  CaCO3. Έτσι τα διάφορα θρεπτικά συστατικά παραμένουν στο έδαφος με τη μορφή ιόντων και απορροφούνται εξ ολοκλήρου από τα φυτά. Το TPA εκτός από το σχηματισμό αδιάλυτων ενώσεων, λειτουργεί παρεμποδιστικά και στη διάβρωση του εδάφους. Το TPA  διασπείρεται εύκολα στο έδαφος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός προστατευτικού στρώματος , με την παρουσία του οποίου, περιορίζεται η δράση των επικινδύνων χημικών ενώσεων.

 

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο.

No Responses to “Σύνθεση και Εφαρμογές του Θερμικού Πολυασπαρτικού Ιόντος.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry