19 Φεβ 2012

Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες. Η Πράσινη Προσέγγιση.

ΑΦΙΣΣΕΣ (Poster) No Comments

Ε. Γαλαρινιώτου, Κ. Σπάγου

επιβλέποντες καθηγητές: Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου

ΔΙΧΗΝΕΤ 2004

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορική διαδρομή των επικίνδυνων χημικών ουσιών από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, ακολουθεί σύντομη αναφορά στα μεγάλα χημικά ατυχήματα που είναι συνέπεια της αλόγιστης χρήσης επικινδύνων χημικών ουσιών, η ταξινόμηση των επικινδύνων χημικών ουσιών, η παρουσίαση των οδών εισόδου τους στον ανθρώπινο οργανισμό και γίνεται αναφορά στις σταθερές τοξικότητάς τους.

Στο επόμενο μέρος του πονήματος παρουσιάζονται οι επικίνδυνες χημικές ουσίες στην καθημερινή μας ζωή καθώς και οι «Πράσινες λύσεις» τους. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στα απορρυπαντικά, στα αγροχημικά και στους οργανικούς διαλύτες.

 

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο pdf.

No Responses to “Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες. Η Πράσινη Προσέγγιση.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry