27 Φεβ 2012

Τα Πράσινα Σχολεία.

ΑΦΙΣΣΕΣ (Poster) 1 Comment

Η.Καλαμπόκης, Α.Ι.Μαρούλης, Κ.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

ΔιΧηΝΕΤ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα πράσινα σχολεία είναι κτίρια τα οποία έχουν σχεδιαστεί, κτιστεί ή ανακαινιστεί και λειτουργούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και καταναλώνουν την μικρότερη δυνατή ενέργεια.

Τα πράσινα σχολεία θεωρούνται ότι προστατεύουν την υγεία όσων τα χρησιμοποιούν, παρέχουν ένα δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, συνδέουν τους μαθητές με τη φύση, μειώνουν  τις λειτουργικές δαπάνες, αυξάνουν την ικανοποίηση και την αποδοτικότητα διδασκόντων και διδασκομένων και ελαττώνουν τη συνολική δυσμενή επίδρασή τους στο περιβάλλον.

Τα σχολεία μπορούν να «πρασινίσουν» με παρεμβάσεις που αφορούν στην βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών λειτουργίας (φυσικός φωτισμός, αερισμός κ. α. ), στην ενέργεια που καταναλώνουν και στα  αναλώσιμα τα οποία χρησιμοποιούν αλλά ακόμα και στα απόβλητα τα οποία παράγουν. Η σειρά  αυτή των παρεμβάσεων υπαγορεύεται από την κοινή λογική και βοηθά στην υιοθέτηση στρατηγικής πρόληψης μάλλον παρά αντιμετώπισης και διαχείρισης αποβλήτων μετά την δημιουργία τους ( η πρώτη αρχή της πράσινης Χημείας).

Οι παρεμβάσεις για το πρασίνισμα των σχολείων αφορούν  στους εξής τομείς:

Χρήση ενέργειας, διαχείριση στερεών αποβλήτων, ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων, αντιμετώπιση τρωκτικών, διαχείριση βλάστησης, κατανάλωση νερού, εργαστηριακά απόβλητα, βελτιώσεις – ανακαινίσεις κτιρίων, προμήθειες υλικών και αναλωσίμων.

Κτίρια τα οποία είναι δύσκολο να θερμανθούν και να ψυχθούν, χρειάζονται πολύ τεχνητό φωτισμό, ξοδεύουν μεγάλες ποσότητες νερού ,που δεν χρησιμοποιούν φυσικά ή ανακυκλωμένα υλικά και δημιουργούν μία δυσάρεστη ατμόσφαιρα σε όσους εργάζονται και σπουδάζουν σε αυτά, δεν  συνάδουν με τις νέες πράσινες αντιλήψεις.

Η προσοχή η οποία θα επιδειχθεί στο σχεδιασμό, στη δόμηση, στις ενεργειακές παραμέτρους και στον τεχνολογικό εξοπλισμό ενός πράσινου κτιρίου θα αποτελέσει ταυτόχρονα διδακτικό υλικό , το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί στη  διδασκαλία των Θετικών Επιστημών, των Μαθηματικών και των Περιβαλλοντικών Επιστημών, πολλές δε από τις εφαρμοζόμενες τεχνικές είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν στα σχολικά και φοιτητικά εργαστήρια με τη μορφή ασκήσεων.

Εκτός όμως από την φροντίδα για πράσινα κτίρια η προσπάθεια πρασινίσματος της διδασκαλίας , ιδίως σε αντικείμενα όπως αυτά των θετικών επιστημών συμπληρώνει το πράσινο σχολείο. Οι διδάσκοντες μπορεί να έχουν εκπαιδευτεί ή επιμορφωθεί στα θέματα της πράσινης εκπαίδευσης (ένα από τα σημαντικά και ραγδαίως αναπτυσσόμενα πράσινα επαγγέλματα) και να εισάγουν τις νέες αντιλήψεις στη καθημερινότητα της τάξης στην οποία διδάσκουν. Ειδικοί φορείς ( Ε.Ρ.Α. ,green schools network κ.α.) μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στον συντονισμό  και στην εκπαίδευση των διοικούντων τα σχολεία, των διδασκόντων, των μελών του βοηθητικού προσωπικού και των μαθητών σε έννοιες και θέματα , άμεσα σχετιζόμενα με τα πράσινο σχολείο. Τέτοια θέματα είναι το ‘Εδαφος, η Αρχιτεκτονική και ο Σχεδιασμός, η Ρύπανση γενικά , η Ανακύκλωση, η Τέχνη, η Αγωγή του Καταναλωτή κ.α..

Οι έρευνες  ,οι οποίες έχουν γίνει  μέχρι σήμερα, συνηγορούν θερμά υπέρ των πράσινων σχολείων και των πράσινων παρεμβάσεων στα ήδη υπάρχοντα σχολεία , θεωρώντας ότι σε αυτά, εκτός από την περιβαλλοντική φιλικότητα , μεγιστοποιείται η απόδοση διδασκόντων και διδασκομένων.

 

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο.

One Response to “Τα Πράσινα Σχολεία.”

  1. Καραβασιλικός Λεωνίδας says:

    Πρωτότυπη εργασία!

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry