Οικιακά Χηµικά. Τα Χηµικά της Κουζίνας.

Αλεξάνδρα Λιθοξοΐδου, Αναστάσιος Π. Βαφειάδης, Απόστολος Ι. Μαρούλης και Κωνσταντίνα Χατζηαντωνίου

Read more

Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία

Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Μ.Θ. Παππάς, Κ. Πιτσιδήμου

Read more

Η Πράσινη Χημεία στη Χημική Ανάλυση

Κ. Χατζηαντωνίου- Μαρούλη, Σ. Καραστογιάννη

Read more

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Α.Ι.Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου, Α. Μπαλαμπάνη, Θ. Σφέτσας, Δ. Τσόνης

Read more

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Χατζηαντωνίου – Μαρούλη Κ., Μαρούλης Α., Κορδονίδου Ε., Γκανάς Α.

Read more
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry