07 Ιαν 2009

Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία

ΑΡΘΡΑ No Comments

Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Μ.Θ. Παππάς, Κ. Πιτσιδήμου

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Νανοτεχνολογία αφορά στην επεξεργασία και στη δημιουργία αντικειμένων  μεγέθους ενός δισεκατομμυριοστού του μέτρου. Τα υλικά της νανοκλίμακας παρουσιάζουν πολλά συναρπαστικά χαρακτηριστικά, τα οποία εμφανίζουν νέα ενεργειακά, θεραπευτικά, ηλεκτρονικά και άλλα πλεονεκτήματα.

Με το συνδυασμό της Πράσινης Χημείας, της Πράσινης Μηχανικής και της Νανοτεχνολογίας προκύπτει ένα, νέο πολλά υποσχόμενο επιστημονικό πεδίο, που καλείται πράσινη νανοτεχνολογία ή αλλιώς “Green Nano”. Η Πράσινη Νανοτεχνολογία αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ερευνητών και προβλέπεται ότι θα δώσει λύσεις σε αρκετά και επίκαιρα προβλήματα, που αφορούν στο περιβάλλον, στις πηγές ενέργειας και σε άλλα σοβαρά ζητήματα, που έχουν προκύψει τα τελευταία κυρίως χρόνια.

Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζονται κάποιοι τομείς όπως πράσινη νανοηλεκτρονική, πράσινη σύνθεση νανουλικών, πράσινες διαδικασίες νανοπαρασκευής, νανοβελτιωτική πράσινη τεχνολογία. νανοβελτιωτικές ενεργειακές τεχνολογίες, νανοβελτιωτικές τεχνολογίες καθαρισμού και νανοβελτιωτικές πράσινες τεχνολογίες στη βιομηχανία.

Ακολουθούν προτάσεις πράσινης νανοπολιτικής και στο τέλος της εργασίας γίνεται λόγος για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναφύεται και αφορά στην νανοτεχνολογία και στην ηθική, καθώς και κατά πόσο μπορεί η νανοτεχνολογία να είναι πραγματικά πράσινη.

Όμως όπως όλες οι νέες τεχνολογίες που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, εκτός από τις άπειρες υποσχέσεις τους ενέχουν φόβους και ανησυχίες (τομέας υγείας, νομικά, ηθικά και πολιτικά ζητήματα). Εξαιτίας των εύλογων ανησυχιών έχουν δει το φως της δημοσιότητας προσπάθειες πολλών ερευνητών προβολής των προβλημάτων και προσπαθειών ελαχιστοποίησης των αρνητικών συνεπειών.

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

No Responses to “Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry