ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ.

ΑΡΘΡΟ
Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Ε. Κολιάρμου, Κ. Μακρή

Read more

Ελαιόλαδο και Πράσινη Χημεία

Γιωργάς Νικόλαος, Μαρούλης Απόστολος, Πρας Κωνσταντίνος, Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνα

Read more

Ηθική του Περιβάλλοντος

Απόστολος Ι. Μαρούλης και Κωνσταντίνα Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Το νερό: ένα υπερπολύτιμο αγαθό που κινδυνεύει.

Μ. Λάγουρη, Α. Μαρούλης, Α. Χατζάτογλου, Κ. Χατζηαντωνίου

Read more

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ. ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΑΡΘΡΟ
Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ.Τζελέπης

Read more

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Γ.Α. Καπούλας, Α. Ι. Μαρούλης , Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Υδράργυρος, Μόλυβδος, Αµίαντος: Τρεις Περιβαλλοντικοί Εφιάλτες.

Κ. Σέρπη, Ε. Τολίκα, Κ. Χατζηαντωνίου, Α. Μαρούλης

Read more
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry