27 Φεβ 2012

Τα Πράσινα Επαγγέλματα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (PowerPoint) No Comments

Η. Καλαμπόκης, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

ΔιΧηΝΕΤ 2009

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πράσινη οικονομία ανταποκρίνεται σήμερα σε δύο μεγάλα αιτήματα της ανθρωπότητας ,τ ηνπροστασία-διατήρηση του περιβάλλοντος και την παράλληλη προστασία της απασχόλησης. Στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας αναπτύσσονται τα πράσινα επαγγέλματα, τα οποία αποτελούν είτε μετεξέλιξη ήδη υπαρχόντων επαγγελμάτων είτε εντελώς νέες ειδικότητες και εξειδικεύσεις, οι οποίες γεννιούνται από την ανάγκη για μια βιώσιμη-αειφόρο ανάπτυξη.

Υπάρχει  ωστόσο διάχυτη η ανησυχία ότι ο περιορισμός των ρυπογόνων δραστηριοτήτων σε αρκετούς τομείς, ιδίως στην βιομηχανία ,θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας, ακόμα και την εξαφάνιση από τον εργασιακό χάρτη ολόκληρων επαγγελματικών κλάδων. Το δίλημμα «περιβάλλον ή δουλειά», ένα δίλημμα παλιό ,είναι ακόμα υπαρκτό στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ή κοινωνίες αλλά έχει σημαντικά ξεπεραστεί στις προηγμένες χώρες και κοινωνίες.

Η τάση λοιπόν των αναπτυγμένων όσο και των αναπτυσσομένων κρατών είναι να ενισχύουν σημαντικά την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας και της πράσινης επιχειρηματικότητας. Ο στόχος είναι διπλός: αφενός η βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών και αφετέρου η τόνωση της οικονομίας και της απασχόλησης, με την μετεξέλιξη στη λεγόμενη «green collar economy».

Οι δείκτες της πράσινης οικονομίας και επιχειρηματικότητας αποτελούν μία αισιόδοξη νότα στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία ,παρουσιάζοντας ανάπτυξη σε αντίθεση προς  τη γενικότερη ύφεση. Η αυξητική τάση στα δεδομένα της πράσινης οικονομίας και η κατά συνέπεια ανάπτυξη των πράσινων επαγγελμάτων είναι γενική και εμφανίζεται τόσο στις Η.Π.Α. και στις χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης, όσο στην Κορέα και την Κίνα , χώρες με διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο τα χαρακτηριστικά των πράσινων επαγγελμάτων και οι κοινωνικές ομάδες ,στις οποίες απευθύνονται διαφέρουν σημαντικά. Στις Η.Π.Α. για παράδειγμα η ανάπτυξη των πράσινων επαγγελμάτων θεωρείται ότι θα αναζωογονήσει τη χειμαζόμενη μεσαία τάξη . Στην Ευρωπαική ‘Ενωση η πράσινη οικονομία θα στηριχτεί αφενός σε επιστημονικό δυναμικό υψηλότατης επιστημονικής στάθμης και εξειδίκευσης και αφετέρου σε ανειδίκευτο εργατικό προσωπικό.

Η πράσινη οικονομία και τα πράσινα επαγγέλματα αναφέρονται τόσο στον δημόσιο (τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και κεντρική διοίκηση ) όσο και στον ιδιωτικό τομέα (πράσινη επιχειρηματικότητα, δημιουργία δηλαδή επιχειρήσεων ,οι οποίες στοχεύουν να ανταποκριθούν στην ανάπτυξη πράσινων προιόντων και υπηρεσιών, π.χ. φωτοβολταικά τόξα, γεωθερμία κ.α.).

Τα πράσινα επαγγέλματα μπορούν να αναφέρονται  και να καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας:

Πρωτογενή( βιολογικά προιόντα, βιοποικιλότητα), δευτερογενή(τρόφιμα, ανακύκλωση),τριτογενή(εμπόριο πράσινων προιόντων), τεταρτογενή(πιστοποίηση, προβολή, επικοινωνία)

Τα πράσινα επαγγέλματα αναπτύσσονται  στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακύκλωσης, ανάπτυξης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, χρήσης καθαρής τεχνολογίας, χρήσης της οικολογικής γεωργίας και καλλιέργειας εδαφών και επίσης οικοδόμησης πράσινων κτιρίων.

Στην Ελλάδα η εκτίμηση για το μέλλον της πράσινης απασχόλησης είναι εξαιρετικά αισιόδοξη λόγω της απαιτητικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας αφενός και της χρηματοδότησης των έργων έρευνας και των υποδομών αφετέρου με προγράμματα της Ευρωπαικής ‘Ενωσης( Interreg III, Leader plus,LIFE,ΠΕΠ κ.α.) .

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας ευνοούν την άνθιση της πράσινης οικονομίας σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που ο πληθυσμός της χώρας αναλογικά θα επέτρεπε. ‘Ετσι τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ότι μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού θα απασχοληθεί στα πράσινα επαγγέλματα .Ο τουρισμός(  οικοτουρισμός και αγροτουρισμός), οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας( ηλιακή και αιολική ενέργεια) ,η ανακύκλωση, οι εναλλακτικές( φυσικές ) θεραπείες( Λουτροθεραπεία, βοτανοθεραπεία κ.α.), η οικοδόμηση με περιβαλλοντικές ευαισθησίες, τα βιολογικά τρόφιμα και αγροτικά προιόντα είναι οι τομείς ,οι οποίοι θα διεκδικήσουν σημαντικό μέρος των πράσινων επαγγελμάτων στην Ελλάδα.

Πέρα από τους ευνοικούς παράγοντες υπάρχει και μια σειρά δυσμενών τέτοιων, οι οποίοι παρεμποδίζουν τη γρήγορη ανάπτυξη, όπως το αναπόφευκτα υψηλό κόστος των πράσινων προιόντων, οι προβληματικές υποδομές ,το ανενεργό θεσμικό πλαίσιο και οι αγκυλώσεις μεγάλου μέρους κοινωνικών ομάδων και τοπικών φορέων. Ωστόσο τα θετικά υπερτερούν αναμφίβολα των αρνητικών επιτρέποντας την αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον.

 

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο.

No Responses to “Τα Πράσινα Επαγγέλματα.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry