07 Μαρ 2012

Βιοκαύσιμα. Βιοαιθανόλη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (PowerPoint) No Comments

Δαβόρας Βασίλης

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Α. Χατζηαντωνίου Μαρούλη

ΔΙΧΗΝΕΤ 2009


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο της την εισαγωγή της ενέργειας, των διαφόρων ειδών  καύσιμων, των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την χρήση των καυσίμων και τις προτάσεις της Πράσινης Χημείας για την σωτηρία του πλανήτη μας,  στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη σχολική τάξη, για την πλήρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, που θα αποτελέσουν τους αυριανούς πολίτες, σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τη λύση του ενεργειακού προβλήματος και απασχολουν έντονα τις σύγχρονες κοινωνίες.

Η μονογραφία αυτή εμπεριέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη σφαιρική γνώση των θεμάτων ενώ αναλύονται σε 14 συνολικά κεφάλαια όλα τα σχετικά ζητήματα.  Επιπλέον, εμπεριέχεται και η αντίστοιχη βιβλιογραφία. Τέλος στο παράρτημα που παρατίθεται μπορεί κανείς να βρει συγκεντρωμένες τις πιο σημαντικές πληροφορίες για τους μικρους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, η μονογραφία αυτή συνοδεύεται και με το αντίστοιχο Power Point, ώστε να καταστεί δυνατή η διδασκαλiα με εύληπτο και σύντομο τρόπο, των παραπάνω θεμάτων,  σε κάθε σχολική τάξη.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια της ενέργειας, οι μορφές και οι πηγές της. Στο δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζεται η έννοια των καυσίμων, η κατηγοριοποίηση τους καθώς και ο ρόλος  των ορυκτών καυσίμων στη μέχρι τώρα πορεία της ανθρωπότητας. Επίσης παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της χρήσης των ορυκτών καυσίμων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ανθρωπότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως η επίδραση της χρήσης τους στο περιβάλλον, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η υπερθέρμανση του πλανήτη, με τις αλλαγές στο κλίμα και τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η πυρηνική ενέργεια, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης της, καθώς επίσης αναφέρονται οι χώρες που χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται οι προτάσεις της Πράσινης Χημείας για την εξοικονόμηση ενέργειας και την σωτηρία του πλανήτη μας από τις καταστροφικές επιπτώσεις της χρήσης των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. Επισημαίνεται η σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ποιες είναι αυτές.

Ερευνώνται η βιομάζα και οι τρόποι αξιοποίησής της για την παραγωγή ενέργειας και καυσίμων (βιοκαύσιμα), καθώς και οι ενεργειακές καλλιέργειες και τα περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα της ανάπτυξής τους. Επίσης προσδιορίζεται η έννοια του βιοδιυλιστηρίου και η σημασία της βιοτεχνολογίας σε θέματα βιοενέργειας. Τέλος αναφέρονται δράσεις και πρακτικές για ορθολογική χρήση της ενέργειας.

Η ανά χείρας μονογραφία αποτελεί μια βάση δεδομένων με άφθονο πληροφοριακό υλικό και πολλές φωτογραφίες, σε έντυπη μορφή, τόσο για τον δάσκαλο όσο και για τον μαθητή, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο. Η στροφή της Παγκόσμιας κοινότητας στην «πράσινη ανάπτυξη» και το «πρασίνισμα των μεταφορών», αποτελεί αναγκαιότητα για την σωτηρία του πλανήτη μας και μια βιώσιμη ανάπτυξη.

 

 

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο.

No Responses to “Βιοκαύσιμα. Βιοαιθανόλη.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry