Η Φυτική Παραγωγή ως Πηγή Πρώτων Υλών της Χημικής Βιομηχανίας.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Χ. Καραμπέρης, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Πουλιόπουλος Πούλιος, Χατζημπαλάση Θεοδώρα

Read more

Πολυμερή: Η Πράσινη Προσέγγιση

A. Βαλαχής, Α. Μπεζεργιαννίδου

Read more

Φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Η Πράσινη Προσέγγιση

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Τσιομλεκτσής, Σ. Χρηστίδης, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Ατμοσφαιρική ρύπανση και Πράσινες λύσεις.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Λ. Κεφαλά, Μ. Μπαγανά, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Χρώματα επικαλύψεων και μελάνες.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Βαλαβάνη, Μ. Φλώρου, Μ. Χατζημιχαηλίδου, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Τρόφιμα και Ποτά. Η Πράσινη προσέγγιση.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Βαλαβάνη, Μ. Φλώρου, Μ. Χατζημιχαηλίδου, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Ενέργεια. Η Πράσινη προσέγγιση.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Θ. Επταμηνιτάκης, Δ. Θεοδώρου, Π. Ντρέλιας, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more

Κλιματική αλλαγή και Πράσινη Χημεία.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ι. Τσαντσάν, Κ. Τσιάλμα, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Read more
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry