Φυτοφάρμακα και Λιπάσματα. Η πράσινη προσέγγιση

Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη , Α. Τσιομλεκτσής, Σ. Χρηστίδης

Read more
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry