26 Φεβ 2004

Φυτοφάρμακα και Λιπάσματα. Η πράσινη προσέγγιση

1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2005, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Α.Ι. Μαρούλης*, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη ,  Α. Τσιομλεκτσής,  Σ. Χρηστίδης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από αρχαιοτάτων χρόνων, ήταν γνωστό ότι έντομα, μύκητες και μικροοργανισμοί απειλούσαν και κατέστρεφαν τις γεωργικές καλλιέργειες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας βοήθησε στην παρασκευή επιθυμητών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που στόχευαν στην αύξηση και στην προστασία της αγροτικής παραγωγής. Η αλόγιστη όμως χρήση αυτών των προϊόντων, είχε ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον το οποίο ρυπάνθηκε αφάνταστα. Βλάβες επίσης παρατηρήθηκαν και στον άνθρωπο λόγω μεταφοράς των τοξικών χημικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφικής  αλυσίδας. Η Πράσινη Χημεία επιχειρεί τη μείωση  των επικίνδυνων χημικών ουσιών και την εξεύρεση  φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών. Η χρήση νέων προϊόντων που στοχεύουν στη μείωση της τοξικότητας, όπως είναι το Spinosad και η φερομόνη Lepidopteran, η χρήση του PAM (Polyacrylamide, πολυακρυλαμίδιο) για τη μείωση της διάβρωσης του εδάφους, η χρήση του TPA (Thermal Polyaspartate, θερμικός πολυασπαρτίτης) για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, η σύνθεση του DSIDA (Disodium Iminodiacetate, δινάτριο άλας του ιμινοδιοξικού οξέος)  και η μετατροπή της βιομάζας των αποβλήτων προς λεβουλινικό οξύ που αποτελεί ανανεώσιμη πρώτη ύλη για τη σύνθεση μιας σειρά ενώσεων είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα Πράσινης Χημείας στο χώρο των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry