21 Αυγ 2011

Ελληνικό Δίκτυο

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Σχόλια κλειστά

 

Ιδρύθηκε το Απρίλιο του 2005 με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και 4 ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ελλάδος ( Τμήματα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημίου Αθηνών). Στο δίκτυο μετέχουν και οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ Μεσόγειος SOS και WWF Ελλάς ως μέλη και συνεργάτες.

Ο σκοπός του δικτύου είναι η προώθηση της Πράσινης Χημείας στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, στην έρευνα, στην βιομηχανία και στην κοινωνία.

Στις δράσεις του Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, σεμινάρια και διαλέξεις σε πανεπιστήμια και σχολεία, καταγραφή της έρευνας στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακά Διπλώματα στην Πράσινη Χημεία, καθιέρωση Πανελληνίου Συμποσίου Πράσινης Χημείας, ενημέρωση της βιομηχανίας για την πράσινη χημική τεχνολογία, ενημέρωση φορέων και πολιτείας, ευαισθητοποίηση του καταναλωτή και η στήριξη ενός ισχυρού κανονισμού REACH.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry