26 Σεπ 2012

Το Κρασί.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σχόλια κλειστά

Αναστασοπούλου Χριστίνα, Σαββίδου Ειρήνη

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χατζηαντωνίου-Μαρούλη Κωνσταντίνα

ΔΙΧΗΝΕΤ 2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Στην εισαγωγή της εργασίας αυτής αναφέρονται οι αρχές της Πράσινης Χημείας και στο 2ο κεφάλαιο ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή ώστε να γνωρίσουμε την πορεία της αμπελουργίας και της οινοποίησης σε βάθος χρόνων.

  Η διαδικασία παραγωγής του οίνου αλλά και πολλές πράσινες εφαρμογές στην αμπελουργία και την οινοποίηση αναλύονται διεξοδικά στο 3ο κεφάλαιο και στο 4ο κεφάλαιο ακολουθεί η χημική ανάλυση του οίνου.

  Στο 5ο κεφάλαιο αναφέρονται τα απόβλητα και τα δευτερεύοντα προϊόντα που προκύπτουν στις διάφορες φάσεις παραγωγής του οίνου, και περιγράφονται διεξοδικά οι πράσινες χρήσεις των αποβλήτων. Οι πολλαπλές ευεργετικές ιδιότητες του οίνου και των συστατικών του στην υγεία αλλά και την ομορφιά περιγράφονται στο 6ο κεφάλαιο.

  Τέλος, στο κλείσιμο της εργασίας παρατίθεται ένα παράρτημα με πολλές πληροφορίες για το κρασί όπως το ρόλο του στον πολιτισμό μας και την ελληνική κουλτούρα, τις χρήσεις του στο μαγείρεμα, διάφοροι μύθοι και αλήθειες αλλά και ποιήματα για το κρασί.

 

« Οίνος ονομάζεται το προϊόν που παράγεται αποκλειστικά με την αλκοολική ζύμωση, ολική ή μερική, νωπών σταφυλιών, σπασμένων ή όχι, ή γλεύκους σταφυλιών ». 

O.I.V. (Office International de la Vigne et du Vin, Διεθνές Γραφείο Οίνου και Αμπέλου)

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry