26 Σεπ 2012

Κρόκος-Κοζάνης, Ιπποφαές, Αλάδανο.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σχόλια κλειστά

Τσιώγκα Αικατερίνη

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χατζηαντωνίου-Μαρούλη Κωνσταντίνα

ΔΙΧΗΝΕΤ 2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τρία αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά που φύονται και αυτοφύονται στην Ελλάδα (Κρόκος-Κοζάνης, Ιπποφαές, Αλάδανος ή Λάδανο).

Αναφέρονται ιστορικά στοιχεία για τα παραπάνω φυτά, αναφορές από την αρχαιότητα καθώς και οι χρήσεις τους στους αρχαίους χρόνους.

Στην παρούσα έρευνα γίνεται λόγος για τα χαρακτηριστικά μέρη του κάθε φυτού, την καλλιέργεια, τις συνθήκες στις οποίες ευδοκιμούν καθώς και οι τρόποι επεξεργασίας τους με σκοπό την κατανάλωση.

Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις χρήσεις των παραπάνω φυτών στη σύγχρονη εποχή και στις έρευνες που έχουν γίνει και αποδεικνύουν τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry