26 Σεπ 2012

Πράσινα Αντικαρκινικά Φάρμακα.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Σχόλια κλειστά

Κωστελίδου Θεοδώρα, Μητσίδης Γεώργιος

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χατζηαντωνίου-Μαρούλη Κωνσταντίνα

ΔΙΧΗΝΕΤ 2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν τα Πράσινα Αντικαρκινικά Φάρμακα. Βασικός στόχος μας ήταν να μελετηθεί η διεθνής και η ελληνική βιβλιογραφία, σχετικά με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους θεραπείας του καρκίνου, που αδιαμφισβήτητα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Οι μέθοδοι που μελετήθηκαν ήταν αρχικά οι συμβατικές, όπου αναλύθηκε η σύσταση των αντικαρκινικών φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται ευρέως για την θεραπεία της νόσου. Επισημάνθηκε η τοξικότητα και οι καταστρεπτικές συνέπειες τους, τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το περιβάλλον. Κατόπιν μελετήθηκε η λύση που δίνει η Πράσινη Χημεία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι με περιορισμένη την χρήση χημικών ουσιών ή χημικές ουσίες, που δεν είναι τοξικές για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά αντιθέτως ενδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στους πιθανούς κινδύνους και στην πιθανή αδυναμία των μηχανισμών επιδιόρθωσης των βλαβών της κυτταρικής αλυσίδας. Στην επιτυχία αυτών των μεθόδων, καθοριστικό ρόλο παίζουν παράγοντες, όπως είναι ο τρόπος ζωής και ο τρόπος διατροφής, οι οποίοι εξετάζονται για την θετική τους επίδραση τόσο στην πρόληψη, όσο και στην θεραπεία του καρκίνου.

Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια.

  Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στην Πράσινη Χημεία, στους στόχους της και τις Βασικές Αρχές της, με βάση τις οποίες θα πρέπει να παρασκευάζονται τα Πράσινα Αντικαρκινικά Φάρμακα.

  Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή του καρκίνου, η οποία κατ’ αρχάς περιλαμβάνει μια ιστορική αναδρομή της νόσου. Στην συνέχεια εξετάζονται τα πιθανά αίτια της, που μπορεί να οφείλονται σε ατομικούς ή και σε εξωτερικούς παράγοντες και οι επιπτώσεις της, που από ότι αποδεικνύουν οι στατιστικές μελέτες είναι καταστροφικές. Τέλος, αναφέρεται μια από τις ταξινομήσεις των τύπων καρκίνου.

  Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται όλοι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία της νόσου, με σύντομο και συνοπτικό τρόπο. Και επειδή αυτές οι μέθοδοι συνήθως συνδέονται με φάρμακα, γίνεται και μια σύντομη αναφορά στις προκλινικές δοκιμασίες, στις φάσεις των κλινικών δοκιμών και στα πρωτόκολλα που τις διέπουν.

  Σκοπός του τετάρτου κεφαλαίου είναι να αναλυθούν οι πιο βασικές αντικαρκινικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα αντικαρκινικά φάρμακα. Δίνεται μεγάλη έμφαση στις δομές τους, στον τρόπο που γίνεται η σύνθεσή τους, καθώς και στα μειονεκτήματά τους, στα οποία περιλαμβάνονται η τοξικότητα ως προς τον άνθρωπο και ως προς το περιβάλλον, το υψηλό κόστος, η ρύπανση και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Οι ουσίες που εξετάζονται είναι, τα Αλκαλοειδή της Βίνκα, η Ταξόλη, η Ποδοφυλλοτοξίνη, η Καμπτοθεκίνη, η Ιματινίβη και η Σισ-πλατίνη. 

  Στο πέμπτο κεφάλαιο, με αφορμή την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της Ιατρικής, της Βιολογίας και ειδικότερα της Γενετικής, αναφέρονται πιο εξελιγμένες μέθοδοι, με σκοπό την θεραπεία του καρκίνου. Μέθοδοι οι οποίες ακόμα εξελίσσονται και βρίσκονται στο επίκεντρο των επιστημονικών ερευνών, αλλά υπόσχονται πολλά οφέλη στο μέλλον σχετικά με την θεραπεία της νόσου.

  Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση των εναλλακτικών ή συμπληρωματικών μεθόδων αντιμετώπισης του καρκίνου, που αγκαλιάζεται στις μέρες μας από όλο και περισσότερους ασθενείς. Παρουσιάζεται ο ρόλος που διαδραματίζουν αυτές οι μέθοδοι, όσον αφορά στην πρόληψη και στην θεραπεία της νόσου, με σκοπό να ελαττωθούν οι δόσεις της χημειοθεραπείας και έτσι να μην επιβαρύνεται ο οργανισμός του ασθενούς, αλλά και το περιβάλλον. Μεταξύ των μεθόδων που εξετάζονται είναι η οζονοθεραπεία, η υπερθερμία, καθώς και ουσίες όπως η βιταμίνη C, το σελήνιο, αλλά ακόμα βότανα και φυτά της φύσης, που έρευνες δείχνουν ότι πιθανόν να έχουν αντικαρκινικές και κατά της ογκογένεσης ιδιότητες. Επίσης δίνεται έμφαση και εξετάζεται ο καθοριστικός ρόλος που παίζουν, η σωστή διατροφή, ο τρόπος ζωής και το άγχος (stress).

  Επειδή τα ζητήματα και τα ερωτήματα που εγείρονται σε ένα τόσο σοβαρό θέμα είναι λεπτά, στο έβδομο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναφορά στις βασικές αρχές της Βιοηθικής, που θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις μεταξύ του γιατρού, ο οποίος είναι και ο ειδικός για να συστήσει μια θεραπευτική αγωγή και στον ασθενή ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα να ενημερώνεται και να αποφασίζει για την ζωή του.

  Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε, συμβατική και ηλεκτρονική, καθώς και παράρτημα, στο οποίο αναφέρονται ερευνητικά κέντρα και κλινικές εναλλακτικής θεραπείας παγκοσμίως, παρουσιάζονται εικόνες των φυτών, που αποτελούν την πρώτη ύλη για την παρασκευή αντικαρκινικών φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται στις συμβατικές αντικαρκινικές μεθόδους, παρουσιάζονται εικόνες βοτάνων και φυτών με αντικαρκινικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας και τέλος φαρμακευτικά σκευάσματα των αντικαρκινικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για την θεραπεία του καρκίνου. Στο παράρτημα παραθέτουμε και την παρουσίαση PowerPoint της έρευνάς μας.

Η εργασία μας μπορεί να αναζητηθεί στην βιβλιοθήκη του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ αλλά και στην ιστοσελίδα www.greenchemistry.gr.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry