18 Φεβ 2012

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA).

ΑΡΘΡΑ No Comments

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μάντζου Γ., Μπενέτου Π., Χαρίτου A.H., Χατζηαντωνίου Κ., Μαρούλης A.

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία  πραγματεύεται ένα εργαλείο που ονομάζεται εκτίμηση κύκλου ζωής (LCA). Οι πρώτες μελέτες σχετικά με αυτό χρονολογούνται γύρω στη δεκαετία του ’70. Η LCA είναι μια σχετικά σύγχρονη και ακόμα υπό εξέλιξη μέθοδος, που δημιουργήθηκε με σκοπό να προληφθούν ή ακόμα και να εξαλειφθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται κατά την παραγωγή των προϊόντων.

Η εκτίμηση κύκλου ζωής είναι μια μελέτη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον «λίκνο έως τον τάφο», δηλαδή από την συλλογή πρώτων υλών για την παραγωγή ενός προϊόντος, έως την τελική διάθεση και απόθεση των αποβλήτων. Η εκτίμηση κύκλου ζωής επιτρέπει την αποτίμηση όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων που απορρέουν από όλα τα στάδια ζωής ενός προϊόντος.

Η LCA περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, που ονομάζεται προσδιορισμός του σκοπού και του στόχου, προσδιορίζονται τα όρια του συστήματος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την διαδικασία. Στο δεύτερο στάδιο, που είναι η απογραφή, προσδιορίζεται και ποσοτικοποιείται η ενέργεια, τα απόβλητα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια, στο τρίτο στάδιο, που λέγεται εκτίμηση των επιπτώσεων, εκτιμούνται οι επιπτώσεις στον άνθρωπο και την οικολογία. Τελικά, στο τέταρτο στάδιο, που ονομάζεται ερμηνεία των αποτελεσμάτων, πραγματοποιείται η αποτίμηση των αποτελεσμάτων και η εκτίμηση των επιπτώσεων.

Η μελέτη πραγματοποιείται με στόχο την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος και της καλύτερης και λιγότερο επίπονης διαδικασίας για το περιβάλλον.

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

No Responses to “ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA).”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry