26 Φεβ 2004

ΠΟΛΥΜΕΡΗ. Η πράσινη προσέγγιση.

1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2005, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Α.Ι. Μαρούλης. Κ. Χατζηαντωνίου Α. Βαλαχής Α. Μπερζεγιαννίδου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης Τμήμα Χημείας

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα πολυμερή έχουν ευρύ φάσμα ιδιοτήτων και εφαρμογών. Πλεονε- κτήματα, όπως το χαμηλό κόστος, η εύκολη μορφοποίηση, η αντοχή, η καλή και εύκολη βαφή καθώς και η εξειδικευμένη χρήση (Kevlar, υποβρύχια com- puter ), οδήγησαν στην εκτεταμένη παραγωγή τους. Η ρύπανση όμως του περιβάλλοντος, λόγω της δύσκολης ανακύκλωσης ή καταστροφής τους και η αναμενόμενη εξάντληση των παραδοσιακών πρώτων υλών τους (πετρέλαιο), οδήγησε στην αναζήτηση λύσεων με τη φιλοσοφία της Πράσινης Χημείας.

Τα βιοδιασπώμενα πολυμερή (ΒDΡ), βασίζονται κυρίως σε ανανεώ- σιμες πρώτες ύλες, όπως το άμυλο και δίνουν προϊόντα αποικοδομήσιμα από μικροοργανισμούς του περιβάλλοντος, το οποίο προστατεύεται έτσι από τη ρύπανση.

Μετά το ατύχημα του Bhopal της lνδίας, το 1984, η ανάγκη σχεδια- σμού λιγότερο επικίνδυνων χημικών συνθέσεων, οδήγησε σε «πράσινες συν- θέσεις», όπως αυτή του αδιπικού οξέος από γλυκόζη, μέσω κατεχόλης, με βιοκαταλύτη Escherichia coli, ή της καπρολακτάμης με καταλύτη ζεόλιθο, αντί οξείδωσης με θειϊκού οξέος.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry