27 Φεβ 2004

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ. Η πράσινη προσέγγιση

1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2005, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Α. Βαλαβάνη, Μ. Φλώρου, Μ. Χατζημιχαηλίδου, Α.Ι. Μαρούλης*, Κ. Χατζηαντωνίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Τμήμα Χημείας

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Χημεία ως κεντρική και δημιουργική επιστήμη που συνδέεται με την ζωή του ανθρώπου και τον πλανήτη Γη έχει προσφέρει άμεσα ή έμμεσα στα περισσότερα τεχνολογικά επιτεύγματα, που έχουν διαμορφώσει την σημερινή ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η αλόγιστη όμως ανάπτυξη, οι διεργασίες που χρησιμοποιήθηκαν, η χρήση των αγαθών και η διάθεση ορισμένων χημικών ουσιών, όπως έγιναν, είχαν σαν αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις αρνητική επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 άρχισε μια στροφή της επιστημονικής κοινότητας στην προστασία του περιβάλλοντος και «γεννήθηκε» η έννοια της Πράσινης Χημείας, μιας νέας φιλοσοφίας που καλύπτει όλους τους τομείς της επιστήμης της Χημείας.

Στόχοι της Πράσινης Χημείας είναι η μείωση των επικινδύνων ουσιών που σχετίζονται με προϊόντα και διεργασίες που είναι απαραίτητα όχι μόνο για την διατήρηση της ποιότητας ζωής που έχει πετύχει η κοινωνία μέσω της χημείας, αλλά η περαιτέρω προώθηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων της χημείας κατά τρόπο βιώσιμο.

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να περιγράψει τις σημαντικότερες αλλαγές που έχουν γίνει στην βιομηχανία των τροφίμων, τόσο στην παραγωγή και χρήση των πρώτων υλών όσο και στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Οι αλλαγές αυτές είναι σύμφωνες με τις αρχές της Πράσινης Χημείας και μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry