27 Αυγ 2011

Ταυτοποίηση Ρύπων που προκύπτουν από την καύση Ορυκτών Καυσίμων.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ No Comments

Γεώργιος Α. Καπούλας, Ανδρέας Φλαμουράκης

επιβλέποντες καθηγητές: Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή παρατίθενται στοιχεία για τη σύσταση του πετρελαίου με ιδιαίτερη έμφαση στις θειούχες ενώσεις που αποτελούν τις σημαντικότερες και πιο επιβλαβείς προσμίξεις.Αναφέρονται οι συνηθέστερες μέθοδοι και χημικοί μηχανισμοί  αποθείωσης του πετρελαίου. Καταγράφονται οι αρνητικές επιπτώσεις, των θειούχων ενώσεων που περιέχονται στα ορυκτά καύσιμα, για τις μηχανές, για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον. Αναλύεται ο σχηματισμός της όξινης βροχής και καταγράφονται τα αποτελέσματά της. Τέλος παρουσιάζονται πειράματα καύσης και ταυτοποίησης ρύπων που περιέχονται στα καυσαέρια.

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

No Responses to “Ταυτοποίηση Ρύπων που προκύπτουν από την καύση Ορυκτών Καυσίμων.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry