26 Αυγ 2011

Πολυμερισμός Γαλακτικού Οξέος με Μικροκύματα.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ No Comments

Καραμπέρης Χρήστος

ΔιΧηΝΕΤ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το προτεινόμενο πείραμα πολυμερισμού γαλακτικού οξέος μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας σειράς μαθημάτων Πράσινης Χημείας. Μια οικιακή συσκευή μικροκυμάτων υιοθετείται για την παρασκευή   ενός βιοαποικοδομησίμου πολυμερούς από ανανεώσιμες πρώτες ύλες χωρίς τη χρήση οργανικών διαλυτών ή ακραίων συνθηκών θερμοκρασίας ή πιέσεως. Ένας ανόργανος δείκτης χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει την παραγωγή νερού κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού και το προϊόν διαμορφώνεται σε μια επιθυμητή μορφή. Τέλος, ένα μικρό δείγμα χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της πυκνότητας του προϊόντος. Επίσης οι προεργαστηριακές ερωτήσεις εξετάζουν την κατανόηση της σχετικής θεωρίας και οι μεταεργαστηριακές ερωτήσεις αξιολογούν την αφομοίωση από τους σπουδαστές των νέων γνώσεων.


Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

No Responses to “Πολυμερισμός Γαλακτικού Οξέος με Μικροκύματα.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry