26 Αυγ 2011

Υδρόλυση Αμύλου από βακτηριακή Αμυλάση και υγρό Απορρυπαντικό.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ No Comments

 

Γκέκας Γιώργος, Δημητριάδου Άννα, Τζελέπη Λαμπρινή

επιβλέποντες καθηγητές: Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου

ΔιΧηΝΕΤ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία πενήντα χρόνια τα απορρυπαντικά καθιερώθηκαν στη ζωή μας ως αναγκαιότητα. Η υπερκατανάλωση τους, όμως, είχε ως συνέπεια τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Η χρήση τους είχε επιπτώσεις στην υγεία  του ανθρώπου, συνετέλεσε στη μείωση των μη ανανεωσίμων πρώτων υλών και οδήγησε σε σπατάλη ενέργειας. Διέξοδος στα παραπάνω προβλήματα επιχειρήθηκε με τη σύνθεση και τη χρήση νέων απορρυπαντικών, φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Μία από τις λύσεις που έχει προτείνει η Πράσινη Χημεία στα σημερινά αδιέξοδα είναι η χρήση των ενζύμων στα προϊόντα καθαρισμού. Τα ένζυμα χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση κυρίως για τις σουλφονικές, τασενεργές ενώσεις που αποτελούν κύριο συστατικό των απορρυπαντικών, καθόσον προσφέρουν το πλεονέκτημα της μείωσης της θερμοκρασίας του πλυσίματος κατά 20οC αλλά και την ελάττωση της ποσότητας του απορρυπαντικού που απαιτείται για κάθε πλύση. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες ενζύμων που χρησιμοποιούνται στην αγορά των ενζυμικών απορρυπαντικών είναι οι λιπάσες, οι πρωτεάσες, οι αμυλάσες και οι κυτταρινάσες.

Η εργασία περιλαμβάνει μία σειρά πειραμάτων επιδείξεως καθώς και ένα πείραμα που θα εκτελείται από μαθητές-φοιτητές ώστε να κατανοηθεί η σημασία των ενζύμων στα προϊόντα καθαρισμού.Το πρώτο πείραμα επιδείξεως αφορά στην υδρόλυση πρωτεϊνών από πρωτεάσες. Τα αντιδραστήρια-υλικά που απαιτούνται είναι: ένα απορρυπαντικό που περιέχει πρωτεάσες, η αλβουμίνη του αυγού και το αντιδραστήριο της διουρίας. Το αντιδραστήριο της διουρίας δίνει χαρακτηριστικό μπλε- μωβ χρώμα κατά την αντίδρασή του με πρωτεΐνες. Το δεύτερο πείραμα επιδείξεως αφορά στην υδρόλυση των λιπών από το ένζυμο λιπάση. Τα αντιδραστήρια- υλικά που απαιτούνται είναι: ένα απορρυπαντικό που περιέχει λιπάση, ελαιόλαδο, καυστικό νάτριο και δείκτης φαινολοφθαλεΐνης. Το τρίτο πείραμα επιδείξεως αφορά στη διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου από το ένζυμο καταλάση. Τα αντιδραστήρια- υλικά που απαιτούνται είναι υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% (οξυζενέ), μία πατάτα και νερό.

Στο πείραμα για τους μαθητές-φοιτητές μελετάται η υδρόλυση του αμύλου από βακτηριακή αμυλάση. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται ποιοτικά η επίδραση του pH, της θερμοκρασίας και της συγκεντρώσεως της αμυλάσης στην ενζυματική δράση και κατ’ επέκταση στην ταχύτητα διάσπασης του αμύλου. Η αποτίμηση της υδρολύσεως γίνεται με το τεστ ιωδίου και το τεστ Benedict. Το τεστ ιωδίου ανιχνεύει την παρουσία αμύλου, ενώ το τεστ Benedict ανιχνεύει την παρουσία σακχάρου, πιστοποιώντας έτσι την υδρόλυση του προϊόντος. Τα αντιδραστήρια- υλικά που απαιτούνται είναι: διάλυμα βακτηριακής αμυλάσης, υδατοδιαλυτό άμυλο, διάλυμα ιωδίου, αντιδραστήριο Benedict, υδροχλωρικό οξύ και ρυθμιστικά διαλύματα. Στην εργασία περιλαμβάνεται επίσης πείραμα όπου αντικαταστάθηκε το διάλυμα της αμυλάσης από υγρό απορρυπαντικό του εμπορίου που περιέχει αμυλάση και διερευνήθηκε η δραστικότητά του.

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

No Responses to “Υδρόλυση Αμύλου από βακτηριακή Αμυλάση και υγρό Απορρυπαντικό.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry