18 Φεβ 2012

Καταγραφή και χαρακτηρισμός των ρυπογόνων Βιομηχανιών του Νομού Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (PowerPoint) No Comments

Γεώργιος Α. Καπούλας, Ανδρέας Φλαμουράκης

Επιβλέποντες καθηγητές: Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου

ΔΙΧΗΝΕΤ 2005

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία παραθέτουμε τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στο Νομό Θεσσαλονίκης και στους όμορους Νομούς με βάση τα στοιχεία που, κατόπιν αιτήσεώς μας, εδόθησαν από το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Κεφάλαιο 2).

Περιλαμβάνεται συνοπτική ταξινόμηση και  χαρακτηρισμός των αποβλήτων των κυριοτέρων ρυπογόνων βιομηχανιών του Νομού Θεσσαλονίκης, αναφέρονται οι πλέον αποδεκτές μέθοδοι διαχείρισης-διάθεσης αποβλήτων και παρατίθενται  στοιχεία για τη διάθεση των αποβλήτων του Νομού Θεσσαλονίκης (Κεφάλαιο 3ο).

Αναφέρονται, κατά ενότητα, τα επίπεδα και η σύσταση των αποβλήτων βασικών  βιομηχανιών του Νομού Θεσσαλονίκης (Κεφάλαιο 4ο).

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά στην παραγωγική διαδικασία, καταγραφή των κυριότερων ρύπων που παράγονται και προτάσεις αντιρύπανσης-Πράσινες Λύσεις όπως καταγράφονται στην Ελληνική και Διεθνή βιβλιογραφία.

Στο παράρτημα:

  • Αναλύονται, κατά ενότητα, οι βλαβερές επιπτώσεις διαφόρων ρύπων στην ανθρώπινη υγεία και γενικότερα στην εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη. Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των ρύπων και οι κυριότερες πηγές παραγωγής τους.
  • Αναλύονται οι επιπτώσεις από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ στη λεκάνη Κοζάνης – Πτολεμαΐδος – Αμυνταίου. Με δεδομένο ότι οι θερμοηλεκτρικές μονάδες της περιοχής καλύπτουν το 70% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, κανείς δεν πρέπει να είναι αδιάφορος για την υποβάθμιση της περιοχής.
  • Παρουσιάζουμε τα επικίνδύνα οικιακά απόβλητα και κάποιες προτάσεις αντιρύπανσης.

 

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο ppt.

No Responses to “Καταγραφή και χαρακτηρισμός των ρυπογόνων Βιομηχανιών του Νομού Θεσσαλονίκης.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry