12 Φεβ 2012

Η Πράσινη Απορρύπανση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (PowerPoint) No Comments

Σ. Παταρούδη, Μ. Μπατσίλα, Κ.Χατζηαντωνίου, A.I.Μαρούλης

ΔΙΧΗΝΕΤ 2005

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι αρχές και οι στόχοι της Πράσινης Χημείας που στηρίζουν και προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη γίνονται όλο και περισσότερο παγκοσμίως αποδεκτοί από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις κυβερνήσεις, την κοινωνία και τη χημική βιομηχανία. Για την χημική βιομηχανία θα μπορούσε η Πράσινη Χημεία να γίνει ελκυστική με κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις π.χ. φοροαπαλλαγές, ενώ εκ παραλλήλου η διασφάλιση της μείωσης των αποβλήτων και η εξάλειψη των τοξικών παραπροϊόντων συνεπάγονται οικονομικό όφελος. Απορρύπανση, γενικά είναι η διαδικασία της απομάκρυνσης του ρύπου από μια επιφάνεια, που όπως θα δούμε επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των απορρυπαντικών, βασικά συστατικά των οποίων είναι τα τασενεργά και τα πρόσθετα. Στην ανά χείρας εργασία γίνεται εκτενής παρουσίαση των τρόπων και των μηχανισμών της απορρύπανσης.

Αναφέρονται επίσης αντιπροσωπευτικά παραδείγματα τασενεργών, πρόσθετων, διαλυτών και τεχνολογιών (συμβατικών και νέων) που συμβάλλουν στο να γίνει η απορρύπανση πράσινη, δηλαδή να συνάδει με τις αρχές, τους στόχους και τη φιλοσοφία της Πράσινης Χημείας. Παρουσιάζονται διεξοδικά τασενεργά τα οποία συντίθενται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως φυτικά έλαια, σάκχαρα κ.α., αλλά και εκείνα που συντίθενται με τη βοήθεια των μικροοργανισμών τα λεγόμενα βιοτασενεργά που είναι χαμηλής τoξικότητας, βιοαποικοδομήσιμα, απαιτείται δε λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή τους. Η βιοαποικοδόμηση αποτελεί μια σημαντική και επιθυμητή ιδιότητα των τασενεργών και γι’ αυτό στην εργασία μας παρουσιάζεται εκτενώς.

Οι υπέρηχοι ανήκουν στις νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιούνται στην Πράσινη απορρύπανση καθώς με την χρήση τους επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και εξοικονόμηση ενέργειας. Οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό μηχανικών εργαλείων, ιατρικών εργαλείων, κοσμημάτων αλλά και ρούχων.

Το υπερκρίσιμο CO2, κατέχει επίσης σημαντική θέση στην Πράσινη Απορρύπανση, μειώνει την παραγωγή αποβλήτων και απαλείφει την χρήση επικίνδυνων και τοξικών ουσιών (οργανοχλωριωμένων ενώσεων που είναι ηπατοτοξικές και καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος). Το υπερκρίσιμο CO2 , είναι ένας εναλλακτικός, πράσινος διαλύτης μη τοξικός, μη εύφλεκτος και ταυτόχρονα οικονομικός. Το υγρό CO2 σε συνδυασμό με το τασενεργό DE SIMONE, που έχει πάρει βραβείο Πράσινης Χημείας δίνει άριστα αποτελέσματα στο στεγνό καθάρισμα των ρούχων και η χρήση του διευρύνεται συνεχώς.

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο ppt.

No Responses to “Η Πράσινη Απορρύπανση.”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry