06 Ιουν 2008

Η Πράσινη Χημεία στη Χημική Ανάλυση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (PowerPoint) No Comments

Κ. Χατζηαντωνίου- Μαρούλη, Σ. Καραστογιάννη

ΔΙΧΗΝΕΤ 2008

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η σύγχρονη οδυνηρή πραγματικότητα (ρύπανση υδάτων, διοξίνες, ερημοποίηση και άλλα) επιτάσσει την εισαγωγή αλλά και την εφαρμογή των αρχών της πράσινης χημείας, ώστε να παράγονται μη τοξικά προϊόντα , που δεν καταστρέφουν το περι-βάλλον και δεν επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου. Η Πράσινη Χημεία στη Χημική Ανάλυση είναι αναγκαία και χρήσιμη, διότι λαμβάνει υπόψη της:

  • την απαλοιφή ή τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης των αντιδραστηρίων, ιδιαίτερα δε των οργανικών διαλυτών, που χρησιμοποιούνται στις αναλυτικές διαδικασίες,
  • τη μείωση των εκπομπών ατμών και αερίων καθώς και των υγρών και στερεών αποβλήτων, που παράγονται στα αναλυτικά εργαστήρια,
  • την απαλοιφή αντιδραστηρίων με υψηλή τοξικότητα,
  • τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της εφαρμογής των δώδεκα αρχών της πράσινης χημείας στη χημική ανάλυση για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την αποφυγή ατυχημάτων από επικίνδυνες χημικές ουσίες.

 

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο ppt.

No Responses to “Η Πράσινη Χημεία στη Χημική Ανάλυση”

Leave a Reply

Πράσινη Χημεία - Green Chemistry