30 Μαρ 2010

Κλιματική αλλαγή και Πράσινη Χημεία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (PowerPoint) Σχόλια κλειστά

Τσαντσάν Ιωάννα, Τσιάλμα Καλλιόπη

Επιβλέποντες Καθηγητές:  Κ. Χατζηαντωνίου, Α.Ι. Μαρούλης

ΔΙΧΗΝΕΤ 2010


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το θέμα που πραγματευόμαστε στην παρούσα εργασία αφορά σ’ ένα παγκόσμιο  και πολύ επικίνδυνο φαινόμενο που υπονομεύει το μέλλον του πλανήτη μας, αυτό της κλιματικής αλλαγής. Τα προβλήματα που επιφέρει η κλιματική αλλαγή κατά πολύ μεγάλο μέρος είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Κάτω από αυτό το πρίσμα αναζητούμε στη συνέχεια τις λύσεις εκείνες που προτείνει η Πράσινη Χημεία  ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο για να αποτραπούν οι δυσάρεστες συνέπειές του.

Στην αρχή γίνεται παρουσίαση των φυσικών παραγόντων που συνδιαμορφώνουν το κλίμα αλλά και του τρόπου με τον οποίο κατά καιρούς προκλήθηκαν ισχυρές κλιματικές αλλαγές. Γίνεται μια εκτενής αναφορά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ως φυσικό φαινόμενο αλλά και ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας η οποία αυξάνει τα θερμοκηπικά  αέρια και επιταχύνει την κλιματική αλλαγή.

Στη συνέχεια αναφέρονται οι συνέπειες που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή στη θερμοκρασία , στους πάγους, στη στάθμη της θάλασσας, στα οικοσυστήματα, στην υγεία, στην οικονομία και πώς αυτή θα επηρεάσει ολόκληρη την υφήλιο. Παρουσιάζονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά καιρούς διεθνώς από πολλά κράτη, καθώς και οι διεθνείς συμφωνίες που έγιναν για τον περιορισμό του φαινομένου και των δυσάρεστων συνεπειών του.

Τέλος γίνονται προτάσεις για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλλει ο πολίτης στην καθημερινότητά του, για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.


Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσεται  το πλήρες αρχείο ppt.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry