08 Μαρ 2007

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Α.Ι.Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου, Α. Μπαλαμπάνη, Θ. Σφέτσας, Δ. Τσόνης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εποχή του υπερ-καταναλωτισμού και της ραγδαίας αύξησης των πληθυσμών, το πρόβλημα της διάθεσης των αποβλήτων μοιάζει πιο απειλητικό από ποτέ. Η ανακύκλωση φαίνεται ως η ιδανικότερη λύση. Στην παρούσα επισκόπηση επιχειρείται η μελέτη της σύστασης των υλικών που τα καθιστούν ανακυκλώσιμα ή μη και οι διαδικασίες ανακύκλωσης με έμφαση σε μεθόδους και αντιδραστήρια φιλικά προς το περιβάλλον. Θα μελετηθεί δηλαδή η χημεία της ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση είναι η διαδικασία επαναφοράς των υλικών στον φυσικό και οικονομικό κύκλο, με κατάλληλη επεξεργασία τους. Διαφοροποιείται από την επανάχρηση.

Οι στόχοι και τα οφέλη της επανάχρησης συνοψίζονται : στην εξοικονόμηση ενέργειας, πρώτων υλών και συναλλάγματος, στην επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων και στην αποφόρτιση του περιβάλλοντος από τοξικά απόβλητα.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry