08 Μαρ 2007

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Χατζηαντωνίου-Μαρούλη Κ., Μαρούλης Α., Κορδονίδου Ε., Γκανάς Α.

Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γιατί εργαστήριο;

Όλες οι θεωρίες οι σχετικές με τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών γενικά και της Χημείας ειδικότερα, παρά τις χαώδεις πολλές φορές διαφορές που παρουσιάζουν σε διάφορα επίπεδα, επιστημολογικό, φιλοσοφικό, κοινωνικό κλπ, εμφανίζονται να συμφωνούν στην αναγκαιότητα της αλληλεπίδρασης των μαθητών με το υλικό του γνωστικού αντικειμένου. Εν ολίγοις θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική τη συνεισφορά της εργαστηριακής ενασχόλησης των μαθητών, στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Η άποψη οτι η διδασκαλία της Χημείας είναι συνδεδεμένη αναπόσπαστα με το πείραμα, δεν είναι καινούργια, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα πρώτα εγχειρίδια Χημείας, είχαν τον τίτλο «Πειραματική Χημεία». Η ραγδαία ανάπτυξη της θεωρητικής Χημείας, καθώς και συγκεκριμένες αλλαγές στην κατεύθυνση της Εκπαίδευσης, αποτέλεσαν τη βασική αιτία της εξάλειψης του όρου Πειραματική. Παρ’ όλα αυτά η Χημεία δεν πρέπει να αποκοπεί από τις πειραματικές της ρίζες, γιατί ακόμα και σήμερα αυτές είναι που στηρίζουν το όλο οικοδόμημα της.

Επιγραμματικά, ορισμένοι από τους στόχους που μπορούν να επιτευχθούν με την εργαστηριακή εξάσκηση είναι:

• Η κατανόηση της επιστημονικής μεθόδου

• Η γνωριμία με βασικές εργαστηριακές μεθόδους και τεχνικές

• Η ανάπτυξη εργαστηριακών δεξιοτήτων

• Η αποσαφήνιση δύσκολων θεωρητικών εννοιών

• Η ενίσχυση της αίσθησης του πραγματισμού της Χημείας

• Η ενίσχυση του συνεργατικού τρόπου εργασίας

Τα τελευταία χρόνια υιοθετήθηκε από αρκετούς χημικούς η χρήση προσομοιώσεων πειραμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με το επιχείρημα οτι αυτά είναι πιο ασφαλή και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Παρά την αναμφισβήτητη χρησιμότητα μιας τέτοιας εφαρμογής σε περιπτώσεις που η εργαστηριακή άσκηση είναι για πρακτικούς λόγους αδύνατη, αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προσφέρει στους μαθητές, τα ίδια οφέλη με το πραγματικό εργαστήριο. Όσον αφορά στο θέμα της επικινδυνότητας του χημικού εργαστηρίου και της ρύπανσης του περιβάλλοντος που αυτό μπορεί να προκαλέσει, η απάντηση βρίσκεται στο σχεδιασμό «πράσινων» εργαστηρίων.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry