08 Μαρ 2007

Πράσινη Χημεία, Εκπαίδευση: Υπέρθερμο και υπερκρίσιμο νερό. Μια πράσινη προσέγγιση στην εκχύλιση.

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Καλκάνη Αφροδίτη, Α. Μαρούλης, Κ.Χατζηαντωνίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το υπέρθερμο και υπερκρίσιμο νερό αποτελούν τα τελευταία κυρίως χρόνια αντικείμενο εντόνου επιστημονικού ενδιαφέροντος καθώς υπόσχονται νέες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι φυσικοχημικές ιδιότητες του υπερθέρμου και του υπερκρισίμου νερού, η δυνατότητα χρήσης τους ως εκχυλιστικά μέσα και τέλος η σύγκριση των εκχυλίσεων με υπέρθερμο ή υπερκρίσιμο νερό (SWE) με τις συμβατικές μεθόδους εκχύλισης (απόσταξη με υδρατμούς, μέθοδος Soxhlet).

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry