08 Μαρ 2007

ΤΟ ΤΕΤΡΑΝΑΤΡΙΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΙΜΙΝΟΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ – ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Α.Ι.Μαρούλης, Κ.Χατζηαντωνίου, Ι.Γέρμαν, Ε.Μπίκου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια νέα, καινοτόμος χημική ένωση, το τετρανάτριο άλας του ιμινοδιηλεκτρικού οξέος, ένα χηλικό αντιδραστήριο, που δρα ως αποσκληρυντικό του νερού, παρεμποδίζοντας τις ανεπιθύμητες δράσεις των μετάλλων. Η ένωση αυτή αποτελεί μια εναλλακτική λύση προς αντικατάσταση των συμβατικών χηλικών αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται ευρέως. Βασικό πλεονέκτημα της ένωσης αυτής αποτελεί το γεγονός, ότι είναι φιλική προς το περιβάλλον καθώς μπορεί να βιοαποικοδομηθεί πολύ εύκολα.

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου δράσης του τετρανατρίου άλατος του ιμινοδιηλεκτρικού οξέος προτείνονται τέσσερα απλά πειράματα, που μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα και εύκολα ακόμη και στο σχολικό εργαστήριο.

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry