08 Μαρ 2007

Κατάλυση Μεταφοράς φάσεως. Ένα πολύτιμο εργαλείο της Πράσινης Χημείας

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Α. Ι. Μαρούλης, Κ Χατζηαντωνίου, Δ. Πανούσης & Κ. Γ. Κεραμιδάς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Τμήμα Χημείας, Θεσσαλονίκη

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η κατάλυση μεταφοράς φάσεως ένα πολύτιμο εργαλείο της πράσινης χημείας. Η κατάλυση μεταφοράς φάσεως παίζει σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη παγκόσμια προσπάθεια αντικατάστασης παραδοσιακών βιομηχανικών τεχνολογιών με αποτελεσματικότερες και καθαρότερες. Η τεχνική αυτή προσφέρει έξυπνες πειραματικές διαδικασίες προς βελτίωση της αποδοτικότητας των χημικών διαδικασιών, προς μείωση της επιδράσεως των κακών επιπτώσεων στο περιβάλλον και για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων.

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry