08 Μαρ 2007

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Τσιτσιριδάκη Αγγελική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζονται τα ιοντικά υγρά, μια ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία εναλλακτικών διαλυτών, ως αντικαταστάτες για τα συμβατικά μέσα στις χημικές διαδικασίες. Με αυξανόμενη την ανησυχία για το περιβάλλον που διαρκώς καταστρέφεται, τα ιοντικά υγρά ως μέσα αντίδρασης (διαλύτες), μπορούν να παρέχουν έναν τρόπο ελαχιστοποίησης της παραγωγής αποβλήτων. Όχι μόνο είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν οι άτομο-αποδοτικές αντιδράσεις στα ιοντικά υγρά, αλλά ουσιαστικά συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των απωλειών του διαλύτη. Επομένως, η χρήση των ιοντικών υγρών οδηγεί σε οικολογικά και οικονομικά οφέλη, εκ παραλλήλου δε, προστατεύει την υγεία των χρηστών και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως “πράσινοι διαλύτες”

Τα ιοντικά υγρά είναι υγρά άλατα σε μία περιοχή θερμοκρασιών από –85 oC έως 223 oC, ενώ τα συνηθισμένα άλατα είναι υγρά μόνο στη θερμοκρασία τήξεως τους, που είναι αρκετά υψηλή (πχ, NaCl σ.τ. 801 oC και LiCl σ.τ. 604 oC). Για τις περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποιούνται ιοντικά υγρά στην περιοχή θερμοκρασιών από -20 oC έως 100 oC, ενώ μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ιοντικά υγρά που είναι υγρά κοντά στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μία εξαιρετική ιδιότητα τους είναι ότι τα ιοντικά υγρά έχουν αμελητέα μικρή τάση ατμών, οπότε δεν μπορούν να εξατμιστούν και να οδηγήσουν σε εκπομπές συστατικών στο περιβάλλον. Έτσι, θεωρούνται ιδανικοί διαλύτες. Έχουν πολύ χαμηλή αστάθεια και μεγάλη περιοχή θερμοκρασιών υγρής κατάστασης, είναι χημικά και φυσικά σταθερά, ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry