08 Μαρ 2007

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΘΥΛΕΝΟΧΛΩΡΙΔΙΟ…

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

…ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ.

Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Λ. Κεφαλά, Μ. Μπαγανά

Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το όζον είναι ένα φυσικό συστατικό της ατμόσφαιρας, που παράγεται στα ψηλότερα στρώματά της, δηλαδή στη στρατόσφαιρα, με την επίδραση του υπεριώδους τμήματος της ηλιακής ακτινοβολίας σε μόρια οξυγόνου. Η στιβάδα (ή στρώμα) του όζοντος της ανώτερης ατμόσφαιρας προστατεύει τη γήινη ζωή από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους οργανισμούς .

Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές / φοιτητές τη σημασία της στοιβάδας του όζοντος και τα καταστροφικά αποτελέσματα που έχουν σ’ αυτήν τα πτητικά αλογονοπαράγωγα των υδρογονανθράκων. Επιπρόσθετα, στοχεύει να τους εξοικειώσει με ορισμένες αντιδράσεις που σχετίζονται με το όζον.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry