08 Μαρ 2007

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Μαρούλης Απόστολος, Χατζηαντωνίου Μαρούλη Κωνσταντίνα, Πουλιόπουλος Πούλιος, Χατζημπαλάση Θεοδώρα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συνεχιζόμενη αύξηση του πληθυσμού γεννά προβληματισμούς σχετικά με το κατά πόσο θα μπορέσει ο άνθρωπος να καλύψει τις απαιτήσεις του σε τροφή και άλλα υλικά αγαθά, αλλά το σημαντικότερο, στο κατά πόσο θα μπορέσει να διαχειριστεί σωστά το περιβάλλον στην προσπάθειά του να καλύψει ανάγκες σε υλικά και ενέργεια. Είναι πλέον γεγονός ότι οι υπάρχοντες φυσικοί πόροι εξαντλούνται και πρέπει να στραφούμε σε νέες πηγές ενέργειας, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων υιοθετώντας τρόπους και συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον.

Στον 210 αιώνα φαίνεται καθαρά, ότι η επιστήμη της Χημείας και τα προϊόντα που αυτή παράγει, αποτελούν τη βάση της οικονομίας κάθε ανεπτυγμένης βιομηχανικά χώρας. Έτσι είναι επιβεβλημένη μια εναλλακτική προσέγγιση στη βιομηχανική και βιοτεχνική παραγωγή προϊόντων, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με σκοπό αφενός την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και αφετέρου τη χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Επιστήμη της Χημείας μπορεί να συμβάλλει στην εύρεση τέτοιων λύσεων, κατά τρόπο βιώσιμο, με τη βοήθεια της Πράσινης Χημείας. Στην επίτευξη των στόχων αυτών μπορεί να συμβάλλει και η Πράσινη Ηλεκτροχημεία καθώς ορισμένα από τα οφέλη των πράσινων ηλεκτροχημικών διεργασιών είναι οι ήπιες συνθήκες διεργασιών, ευκολία στο έλεγχο, υψηλή επιλεκτικότητα, ασφαλέστερη λειτουργία συστημάτων και κυρίως η χρήση ανέξοδου αντιδραστηρίου που είναι το ηλεκτρόνιο.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry