28 Ιαν 2012

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας, 2007, ΑΡΘΡΑ Σχόλια κλειστά

Γ.Α. Καπούλας, Α. Ι. Μαρούλης , Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινης Χημείας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χημεία είναι ουσιαστική, πρακτική επιστήμη με κοινωνικές επιπτώσεις και προεκτάσεις και επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνδέεται η διδασκαλία της με ζητήματα της καθημερινότητας. Η παρουσίαση των θεμάτων μέσα από το πρίσμα της Πράσινης Χημείας «προπαγανδίζει» πρακτική και γενικότερη στάση ζωής που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων, που τώρα φιλοξενούνται στη Γη, αλλά και αυτών που πρόκειται να γεννηθούν.

Με τα πειράματα της εργασίας μελετώνται αντιδράσεις εξουδετέρωσης και οξειδοαναγωγής, με βάση καθημερινά, υπαρκτά φυσικοχημικά φαινόμενα που εξελίσσονται στο περιβάλλον. Κατανοείται το φαινόμενο σχηματισμού της όξινης βροχής και συζητούνται οι συνέπειες και επιπτώσεις του. Αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα των καθαρών «πράσινων» καυσίμων όπως η βιοαιθανόλη.

Δίνεται αφορμή για συζήτηση και προβληματισμούς σχετικά με το πως μπορεί και πρέπει να ενεργεί κάθε άτομο, με ατομική ευθύνη, ώστε να συμβάλλει στον περιορισμό των προβλημάτων και στην αρμονικότερη συμβίωση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Την κριτική για τις ευθύνες των άλλων (του κράτους, των κυβερνήσεων, της ελλιπούς νομοθεσίας, των «κακών» βιομηχάνων κ.λπ.) πρέπει να ακολουθεί η αυτοκριτική, για το πώς συμπεριφέρεται κάθε άτομο στον χώρο που δραστηριοποιείται, και να μη παραβλέπεται η ατομική ευθύνη.

«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Άμα δεν σωθεί εγώ θα φταίω» (Νίκος Καζαντζάκης, Ασκητική)

Οι πειραματικές διατάξεις είναι απλές και μπορεί να συναρμολογηθούν εύκολα με υλικά που υπάρχουν σε όλα τα εργαστήρια. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των ρύπων είναι ευρείας εργαστηριακής χρήσης. Τα πειράματα δεν παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα εφόσον τηρηθούν στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Επιπλέον δεν είναι χρονοβόρα και δίνουν παρατηρήσιμα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε το παρακάτω εικονίδιο.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry