27 Ιαν 2006

Οξείδωση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα διασποράς…

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (PowerPoint) Σχόλια κλειστά

…με υπερήχους και με συμβατικές μεθόδους

Σ. Παταρούδη, Μαρία Μπατσίλα, Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου

ΔΙΧΗΝΕΤ 2006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η χρήση οργανικών ουσιών και ειδικά συνθετικών χρωστικών δεν είναι ακίνδυνη για το περιβάλλον. Η βιομηχανία επεξεργασίας υφασμάτων θεωρείται ως ο χειρότερος τομέας της βιομηχανίας, όσον αφορά στη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, κυρίως διότι τα υγρά απόβλητα των εργοστασίων αυτών έχουν υψηλές τιμές βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD). Επειδή πολλές από τις χρησιμοποιούμενες συνθετικές χρωστικές είναι τοξικές και οι υπάρχουσες μέθοδοι καταστροφής / αδρανοποίησης τους μεταφέρουν απλώς το πρόβλημα της απορρύπανσης, κρίνεται στο απαραίτητο η παρέμβαση της Πράσινης Χημείας για την ανεύρεση μιας ουσιαστικής λύσης στο πρόβλημα αυτό. Για το λόγο αυτό στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην οξείδωση οργανικών ρύπων (και χρωστικών) με μια Πράσινη και με μια συμβατική μέθοδο, ώστε να μπορέσει να γίνει σύγκρισή τους. Σαν συμβατική μέθοδος επελέγη η οξείδωση της ηλιανθίνης με υποχλωριώδες νάτριο, το οποίο διασπά τις χρωμοφόρες ομάδες του μορίου της ηλιανθίνης με αποτέλεσμα τον αποχρωματισμό του. Τα μειονεκτήματα του όμως είναι αρκετά και σημαντικά, εφόσον το ίδιο το υποχλωριώδες νάτριο αποτελεί ρύπο για το περιβάλλον. Η Πράσινη μέθοδος που επελέγη να χρησιμοποιηθεί είναι η οξείδωση με ρίζες υδροξυλίου που παράγονται από την διάσπαση του νερού με την βοήθεια υπερήχων. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι αφ’ ενός ότι δεν ρυπαίνει το περιβάλλον (σαν πρώτη ύλη χρησιμοποιείται νερό και τα παραπροϊόντα είναι ρίζες που καταστρέφονται γρήγορα) αφ’ ετέρου δε ότι οι εξαιρετικά δραστικές ρίζες διασπούν πλήρως τους οργανικούς ρύπους.

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο ppt.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry