25 Ιαν 2012

Πολυμερή: Η Πράσινη προσέγγιση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (PowerPoint) Σχόλια κλειστά

A. Βαλαχής, Α. Μπεζεργιαννίδου

ΔΙΧΗΝΕΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα πολυμερή έχουν ευρύ φάσμα ιδιοτήτων και εφαρμογών. Πλεονε- κτήματα, όπως το χαμηλό κόστος, η εύκολη μορφοποίηση, η αντοχή, η καλή και εύκολη βαφή καθώς και η εξειδικευμένη χρήση (Kevlar, υποβρύχια com- puter ), οδήγησαν στην εκτεταμένη παραγωγή τους. Η ρύπανση όμως του περιβάλλοντος, λόγω της δύσκολης ανακύκλωσης ή καταστροφής τους και η αναμενόμενη εξάντληση των παραδοσιακών πρώτων υλών τους (πετρέλαιο), οδήγησε στην αναζήτηση λύσεων με τη φιλοσοφία της Πράσινης Χημείας.

Τα βιοδιασπώμενα πολυμερή (ΒDΡ), βασίζονται κυρίως σε ανανεώ- σιμες πρώτες ύλες, όπως το άμυλο και δίνουν προϊόντα αποικοδομήσιμα από μικροοργανισμούς του περιβάλλοντος, το οποίο προστατεύεται έτσι από τη ρύπανση. Η ανάγκη σχεδια- σμού λιγότερο επικίνδυνων χημικών συνθέσεων, οδήγησε σε «πράσινες συνθέσεις», όπως αυτή του αδιπικού οξέος από γλυκόζη, μέσω κατεχόλης, με βιοκαταλύτη Escherichia coli, ή της καπρολακτάμης με καταλύτη ζεόλιθο, αντί οξείδωση ς με θειϊκού οξέος. Η αντικατάσταση καταλυτών με σκοπό «καθαρότερα πολυμερή», όπως αυτή του φωσγενίου, από ανθρακικό διμεθυλεστέρα, κατά τον σχηματισμό πολυουρεθανών, τονίζει την αξία της επιλογής του καταλύτη. Η χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών σαν βάση για παρασκευές «πράσινων πολυμερών», όπως πολυγαλακτικού οξέος (ΡLΑ), από καλαμπόκι, καθώς και η χρήση ασφαλέστερων διαλυτών, όπως η χρησιμοποίηση υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα, στην παραγωγή πολυφθοροπαραγώγων πολυμερών υλικών, είναι επιτεύγματα της Πράσινης Χημείας.

Οι υπέρηχοι βοηθούν στην εκτέλεση καθαρών και ποσοτικών συνθέ- σεων, όπως στην περίπτωση της παραγωγής των φίλμ πολυμερών θειοφαινίου. Μια άλλη διάσταση της Πράσινης Χημείας των πολυμερών είναι η χρήση τους σε συνθέσεις άλλων προϊόντων, όπου χρησιμοποιούνται ως καταλύτες ( ρητίνες), ή η χρήση τους ως υποστηρικτικά υποστρώματα αντιδραστηρίων, εξασφαλίζοντας καθαρότητα και εκλεκτικότητα. Η βιομηχανία των πολυμερών είναι ένας χώρος χημικής δραστηριότητας, όπου η συμμετοχή της Πράσινης Χημείας είναι αναντικατάστατη στην δημιουργία ενός πιο «καθαρού και βιώσιμου κόσμου».

Πατήστε το παρακάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε  το πλήρες αρχείο ppt.

Comments are closed.
Πράσινη Χημεία - Green Chemistry